Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w nowym raporcie PTPiREE

Data publikacji: 2023.05.18

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało coroczny raport „Energetyka Dystrybucja Przesył”. Poza kompleksowymi danymi, sporo miejsca zajmuje prezentacja inwestycji, współpracy z samorządami i działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,  prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

Plik do pobrania: ptpiree_raport_2023.pdf


Data publikacji: 2022.06.23

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka Dystrybucja Przesył”, który powstał we współpracy ze stowarzyszonymi z nim spółkami. W tegorocznym wydaniu prezentowane dane, wskaźniki i wykresy składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. Polecamy najnowsze wydanie wszystkim zainteresowanym polską energetyką i gospodarką.

Plik do pobrania: ptpiree_2022.pdf


Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w nowym raporcie PTPiREE

Data publikacji: 2021.08.16
Aktualizacja na dzień: 2021.08.26 (strony 46-47)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało kolejną edycję raportu „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych polską energetyką i gospodarką. Raport zawiera nie tylko dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży.

Plik do pobrania: raport_ptpiree_2021.pdf


Przesył i dystrybucja w kompleksowym ujęciu

Data publikacji: 2020.05.28

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2019 roku. To kolejna edycja rocznika PTPiREE.

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektora przesyłu i dystrybucji w 2019 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce.


 

 

 

 

 

Plik do pobrania: raport_ptpiree_druk.pdf


Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”

Data publikacji: 2019.05.13

Kolejna edycja raportu branżowego „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2018 roku. Interesujące dla Czytelników mogą być kwestie dotyczące inwestycji, innowacji, współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2018 roku.

Plik do pobrania: raport_ptpiree.pdf


Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”

Data publikacji: 2018.05.21

Kolejna edycja raportu branżowego „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2017 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności  i elektromobilności. Interesujące dla Czytelników mogą być także kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku.

Plik do pobrania: raport_ptpiree.pdf


Raport o skali incydentów kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej za 2016 r.

Data publikacji: 2017.10.02

Plik do pobrania: raport_2016.pdf


Raport „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna”

Data publikacji: 2017.05.24

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2016 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Ważną częścią opracowania są wypowiedzi Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando.

Plik do pobrania: raport_ptpiree_dane2016.pdf (aktualizacja na dzień 07.07.2017 r.)


Raport PTPiREE z obszaru przesyłu i dystrybucji

Data publikacji: 2016.10.27

Ponad 7000 km nowych linii energetycznych wybudowali najwięksi operatorzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w 2015 roku. Taka długość pozwoliłaby dwukrotnie opleść całą Polskę wzdłuż jej granic.

Jak wynika z opublikowanego raportu w 2015 roku powstało dokładnie 7186 km nowych linii energetycznych. Tym samym łączna długość linii energetycznych w Polsce przekroczyła 770 tys. kilometrów. Dane o długości linii energetycznych to tylko wybrane informacje jakie znalazły się w dorocznym opracowaniu. Raport podsumowuje w liczbach najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu elektroenergetycznego. Znajdują się tam informacje m.in. o liczbie elektrowni przyłączonych do sieci poszczególnych operatorów, czy też liczbie przyłączonych prosumentów.

Raport podsumowuje także najważniejsze inicjatywy realizowane przez PTPiREE. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie regulacji jakościowej, współpracę z branżą telekomunikacyjną czy też współpracę z samorządami terytorialnymi. W dokumencie przedstawiono także najważniejsze projekty realizowane przez poszczególnych członków PTPiREE (Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, Polskie Sieci Elektroenergetyczne) w 2015 roku. W raporcie znalazły się także wypowiedzi  Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pliki: raport


Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna - raport PTPiREE

Data publikacji: 2015.10.07

Raport jest analizą poświęconą energetyce sieciowej. Przedstawia w sposób kompleksowy i przekrojowy najważniejsze wydarzenia, trendy i zmiany, które mają miejsce na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach.

Każdy z rozdziałów raportu poświęcony został prezentacji wybranego aspektu sektora elektroenergetycznego. Przybliżenie roli operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz przygotowane zestawienia statystyczne zapewniają merytoryczną podstawę do analizy kierunku rozwoju energetyki sieciowej.

Przegląd trendów na innych rynkach energetycznych, głównie europejskich, oraz rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obrazują perspektywy przyszłego rozwoju energetyki sieciowej. Inwestycje zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i plany rozwoju sieci przesyłowej ilustrują kierunek rozwoju elektroenergetyki w Polsce.

Plik do pobrania: ptpiree_raport.pdf


Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce

Data publikacji:    2010.07.07

Studium stanowi podsumowanie prac zespołu składającego się z pracowników Instytutu Energetyki w Gdańsku, Ernst & Young Business Advisory, kancelarii prawnej DLA Piper Wiater oraz przedstawicieli PTPiREE.

Pliki do pobrania: raport_koncowy_ami_11_06_2010.pdf,  ami_eng.pdf (wersja angielska)


Raport Polityki energetyczne państw MAE: Polska 2011. Przegląd

Data publikacji: 2011.06.30

Raport przygotowany przez specjalistów z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Energy Policies of IEA Countries: Poland 2011 Review - wersja polska (Polityki Energetyczne Państw MAE: Polska 2011 Przegląd) przetłumaczony w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki.

Plik do pobrania: polityki_energetyczne_panstw_mae_przeglad_polska_2011.pdf


Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej

Data publikacji: 2009.02.23

Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo-energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Plik do pobrania: raport.pdf