Wytwórcy energii

   Elektrownia Połaniec SA

 www.enea.pl/pl/enea-polaniec

   BOT Elektrownia "Bełchatów" SA

   www.elb.pl

   Elbis Sp. z o.o.

   www.elb2.pl

   Elektrownia Chorzów "Elcho" Sp. z o.o.

   www.elcho.com.pl

   Elektrownia Kozienice SA

   www.elko.com.pl

   Elektrownia Opole SA

   www.elopole.com.pl

   Elektrownia "Rybnik" SA

   www.elektrownia.rybnik.pl

   Elektrownia Skawina SA

   www.elektrownia.skawina.pl

   Południowy Koncern Energetyczny SA

   www.pke.pl

   Zespół Elektrowni Dolna Odra SA

   www.dolnaodra.com.pl

   Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

   www.zepak.com.pl

   Elektrociepłownia Będzin SA

   www.ecbedzin.pl

   Elektrocieplownia Białystok SA

   www.ec.bialystok.pl

   Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o.

   www.ec.elblag.pl

   Elektrociepłownia Gorzów SA

   www.ecg.com.pl

   Elektrociepłownia Kraków SA

   www.eckrakow.pl

   Elektrociepłownie Wybrzeże SA

   www.ecwybrzeze.pl

   Elektrociepłownia Zabrze SA

   www.eczabrze.com.pl

   Elektrociepłownia Zielona Góra SA

   www.ec.zgora.pl

   Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach

   www.zec.katowice.pl

   Zespół Elektrociepłowni Bytom SA

   www.zecbytom.com.pl

   Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA

   www.zec.poznan.pl

   Dalkia Łódź SA

   www.dalkia.lodz.pl

   Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich

   www.kogeneracja.com.pl

   Elektrownia "Turów" SA

   www.turow.com.pl