Operator Systemu Przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.

 http://www.pse.pl