Na poniższych stronach przedstawiono:

  1. warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
  2. wykaz certyfikowanych urządzeń wytwórczych