Działalność wydawnicza

PTPiREE prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. Posiada w swojej ofercie zarówno wydawnictwa książkowe, albumy typizacyjne, instrukcje eksploatacji, filmy oraz programy komputerowe. Poniżej krótko scharakteryzowano poszczególne obszary działań w tym zakresie.

Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna”

Od lutego 1992 r. regularnie ukazuje się biuletyn branżowy PTPiREE „Energia Elektryczna”. Dedykowany jest kadrze zarządzającej energetyki zawodowej w Polsce oraz środowisk branżowych, naukowych i decydentów. Każdy numer zawiera przekrój artykułów z zakresu prawa, ekonomii i techniki. Dostępny jest wyłącznie w prenumeracie.

Albumy typizacyjne

Od 1992 roku PTPiREE prowadzi prace nad zagadnieniem typizacji elementów linii energetycznych budowanych w Polsce. Wcześniej na rynku dostępne były opracowania wielu firm, nie było jednak opracowań przekrojowych, systematyzujących szereg rozwiązań różnych producentów pod kątem ich zastosowania dla konkretnej inwestycji liniowej. Owocem tych prac jest opracowanie 25 albumów, zawierających 95 tomów typowych rozwiązań linii i stacji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

Wydawnictwa książkowe

Pierwszym wydawnictwem książkowym zrealizowanym przez Towarzystwo była wydana w 1995 r. książka „Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi” autorstwa Zbigniewa Gacka, Andrzeja Pieńkowskiego, Zenona Rusińskiego i Waldemara Skomudka. W 1997 r. PTPiREE zostało wpisane do krajowego systemu ISBN, jako wydawca wydawnictw zwartych, pod numerem 925667. Obecnie w ofercie wydawniczej PTPiREE znajduje się łącznie 38 książek i instrukcji.

Filmy DVD

Pierwszymi filmami zrealizowanymi przez Towarzystwo, wykonanymi niejako „przy okazji” opracowywania technologii PPN, były pozycje: „Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych do 1 kV” i „Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV”. Kolejnym filmem były „Niebezpieczne zabawy”, których podstawowym zadaniem było ostrzeżenie przed skutkami zbliżania się bądź dotykania do urządzeń energetyki zawodowej: elementów linii, stacji i infrastruktury energetycznej. Ostatnią pozycją, nakręconą już specjalnie dla najmłodszych odbiorców energii elektrycznej, jest film „Bezpieczniej z prądem”, propagujący odpowiednie zachowania najmłodszych przy kontakcie z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną.

Programy komputerowe

W ofercie PTPiREE znajdują się obecnie 3 programy komputerowe:

  • INVESTOR 2014 – program do analizy opłacalności inwestycji elektroenergetycznych nowych i modernizowanych na terenie OSD
  • TYPIZATOR – program pozwalający na przygotowanie wykazu materiałów dla projektów linii realizowanych na podstawie albumu PTPiREE-25 (Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) - układ przewodów płaski i trójkątny). Narzędzie to pozwala także na wstępną weryfikację projektu pod kątem prawidłowego doboru elementów linii do założonych parametrów pracy.

Szczegółowe informacje o wszystkich wydawnictwach PTPiREE można uzyskać w zakładce „Oferta”.