Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Data publikacji: 2018.03.09

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowało Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Dokument jest rekomendowany do stosowania przez poszczególnych operatorów na zasadach dobrowolności.

Kodeks prezentuje główne zadania przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii i jasno oddziela te zadania od przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą czy wytwarzaniem energii. W intencji autorów dokument ma za zadanie pokazać w sposób możliwie pełny i zrozumiały sposób działania oraz cele, do których dążą operatorzy systemów dystrybucyjnych.

W Kodeksie znalazły się opisy działań realizowanych przez OSD oraz wymagania, jakie można stawiać przed operatorami w zakresie przyłączania do sieci oraz świadczenia usług dystrybucji energii. W osobnym punkcie odniesiono się do możliwych przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych pracami modernizacyjnymi na sieci lub awariami masowymi.

Pliki:

wersja polskojęzyczna:     wersja pdf
wersja anglojęzyczna:        
wersja pdf


Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych
(zgodne ze stanem prawnym z 1 marca 2017 r.)

Data publikacji: 2017.05.24

Plik do pobrania: ulotka_ptpiree_e-mobility.pdf