Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowało szczegółowe wymagania w zakresie sposobu realizacji funkcjonalności ograniczenia mocy czynnej w licznikach zdalnego odczytu (LZO).

Dokument stanowi doprecyzowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego w zakresie funkcjonalności ograniczenia mocy czynnej w licznikach zdalnego odczytu. W intencji autorów dokument ma za zadanie opisać w sposób możliwie pełny i zrozumiały funkcjonalności LZO w zakresie sterowania mocą czynną.

 

Załączniki:

 

Statystyka:

  • Ilość wszystkich liczników energii elektrycznej w Polsce - 18,618 mln szt. (w tym 4,042 mln szt. liczników zdalnego odczytu)
    Wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.

 

Linki do stron:

OSD

Inne