Stowarzyszenia

   Izba Gospodarcza Gazownictwa

   www.igg.org.pl

   Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii

   www.ptce.pl

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   www.sep.com.pl

   Towarzystwo Obrotu Energią

   www.toe.pl

   Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

   www.tgpe.pl

   European Federation of Energy Traders

   www.efet.org

   Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

   www.elektrotechnika.org.pl