Struktura organizacyjna

 

Członkowie PTPiREE

 • Członkowie Zwyczajni – osoby fizyczne z kierownictwa spółek dystrybucyjnych i spółki przesyłowej
 • Członkowie Wspierający - osoby prawne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, aktualnie 7 członków wspierających (ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, Stoen Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja SA, PSE SA, PKP Energetyka SA)
 • Członkowie Założyciele
 • Członkowie Honorowi
 • Członkowie Nadzwyczajni

 

Władze

Skład Zarządu PTPiREE

Radosław Pobol
Prezes Zarządu PTPiREE

Jarosław Kwasek
Wiceprezes Zarządu PTPiREE

Marek Kasicki
Członek Zarządu PTPiREE

Alicja Barbara Klimiuk
Członek Zarządu PTPiREE

Jacek Górski
Członek Zarządu PTPiREE

Marek Rusakiewicz
Członek Zarządu PTPiREE

Tomasz Sikorski
Członek Zarządu PTPiREE

Waldemar Skomudek
Członek Zarządu PTPiREE

Robert Stelmaszczyk
Członek Zarządu PTPiREE

Jan Frania
Członek Zarządu PTPiREE

 

Rady Dyrektorów

 • Rada Dyrektorów ds. dystrybucji i obsługi odbiorców
 • Rada Dyrektorów ds. zarządzania majątkiem sieciowym
 • Rada Dyrektorów ds. planowania i rozwoju
 • Rada Dyrektorów ds. taryfowych
 • Rada Dyrektorów ds. prawa
 • Rada Dyrektorów ds. systemu elektroenergetycznego

 

Struktura organizacyjna Biura

 • Dyrektor Biura – Wojciech Tabiś
 • Pion Głównego Księgowego
 • Obszar Zagadnień Dystrybucyjnych i Technicznych
 • Obszar Zagadnień Ekonomicznych i Prawnych
 • Obszar Działalności Szkoleniowej i Wydawniczej
 • Obszar Programów  Europejskich
 • Biuro Operatora Sieci Łączności Radiowej