Struktura organizacyjna

 

Członkowie PTPiREE

 • Członkowie Zwyczajni – osoby fizyczne z kierownictwa spółek dystrybucyjnych i spółki przesyłowej
 • Członkowie Wspierający - osoby prawne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, aktualnie 6 członków wspierających (ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, Stoen Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja SA, PGE Energetyka Kolejowa SA)
 • Członkowie Założyciele
 • Członkowie Honorowi
 • Członkowie Nadzwyczajni

 

Władze

Skład Zarządu PTPiREE

Robert Stelmaszczyk - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Cząstkiewicz

Piotr Dorawa

Jacek Drozd

Marek Kasicki

Leszek Kosiorek

Maciej Mróz

Bogumiła Strzelecka

Marek Szymankiewicz

 

Rady Dyrektorów

 • Rada Dyrektorów ds. dystrybucji i obsługi odbiorców
 • Rada Dyrektorów ds. zarządzania majątkiem sieciowym
 • Rada Dyrektorów ds. planowania i rozwoju
 • Rada Dyrektorów ds. taryfowych
 • Rada Dyrektorów ds. prawa
 • Rada Dyrektorów ds. systemu elektroenergetycznego

 

Struktura organizacyjna Biura

 • Dyrektor Biura – Wojciech Tabiś
 • Pion Głównego Księgowego
 • Obszar Zagadnień Dystrybucyjnych i Technicznych
 • Obszar Zagadnień Ekonomicznych i Prawnych
 • Obszar Działalności Szkoleniowej i Wydawniczej
 • Obszar Programów  Europejskich
 • Biuro Operatora Sieci Łączności Radiowej