Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych oraz pracowników branży energetycznej. Od 1990 r. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi Klientów. W ramach PTPiREE prace prowadzone są w komisjach i zespołach roboczych, z aktywnym udziałem przedstawicieli spółek energetycznych:

 

 

 

 


Działamy na rzecz Spółek - Członków Wspierających, koordynujemy ich wspólne przedsięwzięcia, zapewniamy wsparcie eksperckie i prawne. Naszym celem jest zrównoważony rozwój sieci energetycznej i dostosowanie jej do nowych wyzwań związanych z wymaganiami rynku i oczekiwaniami Klientów.

 

Jak do nas przystąpić?

Prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkowskiej: