Kim jesteśmy?

Powołane w 1990 r. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspiera operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych (OSD) i systemu przesyłowego (OSP) we wspólnie podejmowanych działaniach na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej.  W ramach PTPiREE  działają komisje i zespoły robocze, w których aktywny udział biorą przedstawiciele spółek energetycznych.

 

Historia

 • 29 sierpnia 1990 r. w Baranowie k. Poznania - spotkanie przedstawicieli ówczesnych 29 Zakładów Energetycznych, które przekształciło się w zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • 8 października 1990 r. - postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu o wpisaniu do sądowego rejestru stowarzyszeń Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • 5 listopada 1990 r. - I Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Straszynie k. Gdańska
 • 15 października 1993 r. - II Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 13 października 1995 r. - III Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Krakowie
 • 23 października 1998 r. - IV Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Toruniu
 • 29 sierpnia 2000 r. - Baranowo k. Poznania - obchody jubileuszu 10-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • 17 października 2003 r. - V Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 12 kwietnia 2005 r. - VI Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Baranowie k. Poznania
 • 26 sierpnia 2005 r. - VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Baranowie k. Poznaniu
 • 26 sierpnia 2005 r. - Baranowo k. Poznania - obchody jubileuszu 15-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • 9 maja 2006 r. - VIII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Baranowie k. Poznania
 • 18 kwietnia 2007 r.  - IX Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Słoku k. Bełchatowa
 • 24 kwietnia 2008 r. - X Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Baranowie k. Poznania
 • 23 października 2008 r. - XI Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 18 listopada 2008 r. - XII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe w Słoku k. Bełchatowa
 • 30 czerwca 2009 r. - XIII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Baranowie k. Poznania
 • 30 czerwca 2010 r. - XIV Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 27 sierpnia 2010 r. - Baranowo k. Poznania - obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • 18 lutego 2011 r. - XV Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Warszawie
 • 31 czerwca 2011 r. - XVI Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Warszawie
 • 21 czerwca 2012 r. - XVII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 5 listopada 2012 r. - XVIII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 2 lipca 2013 r. – XIX Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 17 października 2013 r. - XX Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Poznaniu
 • 13 lutego 2014 r. - XXI Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Warszawie
 • 16 kwietnia 2014 r. - XXII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa w Warszawie

 

Deklaracje członkowskie