Wydarzenia

 • 16.7
  2020

  Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

 • 21.7
  2020

  Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19

 • 15.9
  2020

  33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020

 • 23.9
  2020

  Konferencja Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

 • 7.10
  2020

  Konferencja Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć

 • 14.10
  2020

  VIII Konferencja "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym"

 • 28.10
  2020

  V Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

 • 5.11
  2020

  VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn