Wydarzenia

 • 28.10
  2020

  V Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

 • 3.11
  2020

  Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

 • 5.11
  2020

  Konferencja Naukowo-Techniczna Linie i stacje elektroenergetyczne

 • 10.11
  2020

  Nowe prawo zamówień publicznych w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej

 • 17.11
  2020

  XV Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

 • 25.11
  2020

  XIX Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'20

 • 9.12
  2020

  IX Konferencja Naukowo-Techniczna Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych