• Zasady budowy linii kablowych
  Autor: Lech Laskowski, Janusz Stokłosa, Roman Masztak
  Rok wydania: 1999
  10 zł
  +23% VAT
 • Wytyczne projektowania i doboru uziemień ochronnych słupów napowietrznych linii SN w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
  Autor: Energolinia Sp. z o.o.
  Rok wydania: 2000
  30 zł
  +23% VAT
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
  Autor: Andrzej Grzybowski, Waldemar Kiwitt, Kazimierz Koschel, Włodzimierz Szajkowski
  Rok wydania: 2006
  10 zł
  +23% VAT
 • Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego Kulczyckiego
  Rok wydania: 2009
  50 zł
  +5% VAT
 • Ryzyko zawodowe w Spółkach Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej
  Autor: Ryszard Studenski
  Rok wydania: 2001
  20 zł
  +23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji układów zasilających napięcia stałego, przemiennego i gwarantowanego
  Rok wydania: 2001
  70 zł
  +23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji układów zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych urządzeń elektrycznych
  Rok wydania: 2001
  80 zł
  +23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć
  Rok wydania: 2001
  80 zł
  +23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji i obsługi instalacji sprężonego powietrza
  Rok wydania: 2001
  70 zł
  +23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu 110 kV
  Rok wydania: 2001
  70 zł
  +23% VAT