Spółki dystrybucyjne i obrotu

   Spółki dystrybucyjne    Spółki  obrotu

   Enea Operator Sp. z o.o.

   http://www.operator.enea.pl

   Enea S. A.

   http://www.enea.pl

   Energa - Operator S. A.

   http://www.energa-operator.pl

   Energa - Obrót S. A.

   http://www.energa.pl

   Stoen Operator Sp. z o.o.

   https://stoen.pl/

   E.ON Polska S. A.

   https://eon.pl/

   Tauron Dystrybucja S. A.

   http://www.tauron-dystrybucja.pl

   Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

   http://www.tauron-pe.pl

   PGE Energetyka Kolejowa SA

   https://pgeenergetykakolejowa.pl/

   PKP Energetyka S. A.
   Oddział Obrót Energią Elektryczną

  http://www.pkpenergetyka.pl

   PGE Dystrybucja S. A.

   http://www.pgedystrybucja.pl

   PGE Obrót S. A.

   http://www.pge-obrot.pl