Zespół redakcyjny

  • Wojciech Tabiś - Redaktor Naczelny
  • Małgorzata Władczyk - Zastępca Redaktora Naczelnego
  • Sebastian Brzozowski
  • Wojciech Kozubiński
  • Lucyna Mazurek
  • Stanisława Teszner
  • Katarzyna Zalewska-Wojtuś