Deklaracja Operatorów Systemu Dystrybucyjnego

Data publikacji: 2014.10.02

Europejskie Stowarzyszenia działające w obszarze elektroenergetyki: Eurelectric, CEDEC, EDSO for SG oraz GEODE opracowały oraz przyjęły Deklarację Operatorów Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dotyczącą wkładu OSD w europejską transformację energetyczną.

Deklaracja przedstawia podstawowe cele działania europejskich OSD, które zgodne są z polityką klimatyczno-energetyczną UE. Deklaracja wyraża również poparcie dla dążeń związanych z optymalizacją pracy sieci, rozwojem inteligentnych sieci, zapewnieniem długofalowego rozwoju sieci dystrybucyjnych nastawionego na nowe wyzwania. Jednocześnie te nowe wyzwania stawiane przed OSD, muszą mieć poparcie w odpowiednich taryfach za świadczone usługi, które umożliwią realizacje nowych zadań.

Plik do pobrania: deklaracja_osd.pdf


Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja uproszczona

Data publikacji: 2014.04

Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny, druga natomiast pokazuje metody obniżenia wysokości rachunków za energię.

Pliki do pobrania: broszura_uproszczona.pdf / broszura_rozszerzona.pdf