Wykaz certyfikowanych urządzeń

Szanowni Państwo,

publikujemy wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez kolejne urządzenia, wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

Zwracamy uwagę, że Certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065.

Urządzenia, dla których certyfikat został wydany przez jednostkę nie posiadającą stosownej akredytacji, w tym przez jednostkę posiadającą akredytację na zgodność z innym normami, np. EN ISO/IEC 17025, nie będą uwzględniane w wykazie.

Wskazujemy, że jednostka badawcza powinna być akredytowana w szczególności w zakresie EN ISO/IEC 17025 i to upoważnia ją do przeprowadzania badań i testów, na podstawie których jednostka certyfikująca posiadająca akredytację w danym zakresie zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065, po weryfikacji dokumentacji z badań wystawi stosowny certyfikat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: certyfikaty@ptpiree.pl