Aktualności

Wszystkie aktualności
21 października 2016
Elektroenergetyka 2050

27 i 28 października 2016 roku przedstawiciele administracji publicznej, regulatora, branży oraz interesariuszy spotkają się na konferencji „Elektroenergetyka 2050” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektryczne.

12 października 2016
Konkurs "Samorząd Przyjazny Energii" rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

11 października 2016
Nekrolog

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 października br. odszedł nagle ś.p. Stanisław Filipiak

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
27 października 2016
27.10

Konferencja „Elektroenergetyka 2050 – infrastruktura, innowacje, finansowanie”

15 listopada 2016
15.11

Forum Dystrybutorów Energii, Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

29 listopada 2016
29.11

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'16

30 listopada 2016
30.11

Seminarium Techniczne "BHP i Ochrona Środowiska w Energetyce"

13 grudnia 2016
13.12

Konferencja Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

Nasze inicjatywy