Aktualności

Wszystkie aktualności
26 listopada 2021
Nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

23 listopada 2021
Węzeł Porosły

Inwestycja elektroenergetyczna PGE Dystrybucja na wjeździe do Białegostoku

22 listopada 2021
PGE Dystrybucja kończy największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej w Czosnowie

22 listopada 2021
Enea Operator i PSES rozwijają współpracę na rzecz OZE

Pierwsze konkretne rozwiązania w ramach współpracy

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
1 grudnia 2021
1.12

XX Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'21

Nasze inicjatywy