Aktualności

Wszystkie aktualności
4 października 2018
Spotkanie w sprawie warunków i procedur wykorzystania certyfikatów

Zaproszenie na spotkanie dotyczące certyfikatów wydanych przez podmiot certyfikujący w procesie weryfikacji spełnienia przez źródła wytwórcze wymogów Rozporządzenia Komisji (UE).

27 września 2018
Rozbudowa infrastruktury energetycznej na obszarze województwa podkarpackiego z dofinansowaniem UE

W Ministerstwie Energii 25 września 2018 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury energetycznej na obszarze województwa podkarpackiego.

24 września 2018
Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w sierpniu br.

PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.

20 września 2018
Zakończono konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

PTPiREE informuje, że zakończono proces konsultacji projektu wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
24 października 2018
24.10

XXVIII Konferencja energetyczna EuroPower

24 października 2018
24.10

Seminarium Zasady kształtowania taryf w OSD

6 listopada 2018
6.11

Konferencja "Magazyny energii"

13 listopada 2018
13.11

XI Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

20 listopada 2018
20.11

XVII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'18

Nasze inicjatywy