Aktualności

Wszystkie aktualności
28 października 2020
PSE rozbudują stację elektroenergetyczną Plewiska.

Rozbudowa stacji kosztować będzie ponad 100 mln złotych.

28 października 2020
GPZ Glinojeck wzmocni sieć Energi Operator.

Nowy GPZ zostanie uruchomiony na terenie północnego Mazowsza.

27 października 2020
PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Budowa GPZ Grójec 2".

Całkowita wartość projektu wynosi 19,6 mln zł.

26 października 2020
PGE Dystrybucja Oddział Zamość przyłącza kolejne nowe źródła do sieci.

Blisko 130 procentowy wzrost liczby przyłączonych mikroistalacji w stosunku do porównywalnego okresu roku 2019.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
28 października 2020
28.10

V Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

3 listopada 2020
3.11

Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

5 listopada 2020
5.11

Konferencja Naukowo-Techniczna Linie i stacje elektroenergetyczne

10 listopada 2020
10.11

Nowe prawo zamówień publicznych w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej

17 listopada 2020
17.11

XV Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

Nasze inicjatywy