Działalność konferencyjna i szkoleniowa

Każdego roku organizujemy kilkadziesiąt konferencji oraz szkoleń i seminariów z zakresu prawa energetycznego oraz techniki i technologii wykorzystywanych w energetyce.

Organizujemy także jednorazowe wydarzenia poświęcone bieżącym zagadnieniom istotnym dla sektora energetycznego. Większość z nich przygotowana jest pod kątem potrzeb Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego. Chętnie biorą w nich jednak także udział firmy obrotu energią elektryczną oraz podmioty z sektora wytwarzania energii elektrycznej, sektora gazowniczego oraz telekomunikacyjnego.

W przypadku specyficznych potrzeb szkoleniowych przygotowujemy dla naszych partnerów dedykowane propozycje – w takie sytuacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Obszaru Działalności Szkoleniowej:

Wstępny plan wydarzeń PTPiREE na 2022 można znaleźć pod poniższym linkiem: plan_2022_v_2.pdf

Szczegółowe informacje o wszystkich aktualnie organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach publikujemy na bieżąco w dziale „Wydarzenia”.