Działalność konferencyjna i szkoleniowa

Każdego roku organizujemy kilkadziesiąt konferencji oraz szkoleń i seminariów z zakresu prawa energetycznego oraz techniki i technologii wykorzystywanych w energetyce.

Organizujemy także jednorazowe wydarzenia poświęcone bieżącym zagadnieniom istotnym dla sektora energetycznego. Większość z nich przygotowana jest pod kątem potrzeb Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego. Chętnie biorą w nich jednak także udział firmy obrotu energią elektryczną oraz podmioty z sektora wytwarzania energii elektrycznej, sektora gazowniczego oraz telekomunikacyjnego.

W przypadku specyficznych potrzeb szkoleniowych przygotowujemy dla naszych partnerów dedykowane propozycje – w takie sytuacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Obszaru Działalności Szkoleniowej pod nr tel.: 61 846 02 31, 61 846 02 32 lub 61 846 02 15.

Nasze konferencje omawiają m.in. następujące tematy:

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe WN i NN
 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe SN i nn
 • Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
 • Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 • Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych
 • Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych
 • Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
 • Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce oraz efektywność energetyczna
 • Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
 • Prace Pod Napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie
 • Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju
 • PR i marketing w energetyce
 • Systemy Informatyczne w Energetyce
 • Możliwość pozyskania finansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich

Szczegółowe informacje o wszystkich aktualnie organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach publikujemy na bieżąco w dziale „Wydarzenia”.