Działalność konferencyjna i szkoleniowa

Każdego roku organizujemy kilkadziesiąt konferencji oraz szkoleń i seminariów z zakresu prawa energetycznego oraz techniki i technologii wykorzystywanych w energetyce.

Organizujemy także jednorazowe wydarzenia poświęcone bieżącym zagadnieniom istotnym dla sektora energetycznego. Większość z nich przygotowana jest pod kątem potrzeb Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego. Chętnie biorą w nich jednak także udział firmy obrotu energią elektryczną oraz podmioty z sektora wytwarzania energii elektrycznej, sektora gazowniczego oraz telekomunikacyjnego.

W przypadku specyficznych potrzeb szkoleniowych przygotowujemy dla naszych partnerów dedykowane propozycje – w takie sytuacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Obszaru Działalności Szkoleniowej pod nr tel.: 61 846 02 31, 61 846 02 32 lub 61 846 02 15.

Nasze konferencje omawiają m.in. następujące tematy:

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe WN i NN
 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe SN i nn
 • Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
 • Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 • Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych
 • Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych
 • Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
 • Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce oraz efektywność energetyczna
 • Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
 • Prace Pod Napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie
 • Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju
 • PR i marketing w energetyce
 • Systemy Informatyczne w Energetyce
 • Możliwość pozyskania finansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich

Prowadzimy szkolenia obejmujące swym zakresem:

 • Przedsiębiorstwa sieciowe a zarządcy dróg. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury sieciowej w pasie drogowym oraz mechanizmy usuwania i rozliczanie kolizji infrastruktury sieciowej z inwestycjami drogowymi
 • Służebność przesyłu i inne mechanizmy prawne regulacji stanu prawnego infrastruktury sieciowej
 • Umowy na rynku elektroenergetycznym. Operatorzy systemów a sprzedawcy i odbiorcy
 • Windykacja należności oraz metody skutecznego zabezpieczenia formalno-prawnego interesów przedsiębiorstwa energetycznego
 • Inwestycje liniowe ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew i krzewów w pasach linii energetycznych
 • Izolatory elektroenergetyczne. Wymagania, badania i normalizacja oraz dobór do warunków eksploatacyjnych
 • Eksploatacja transformatorów – kurs podstawowy
 • Eksploatacja transformatorów – kurs drugiego stopnia
 • Badania specjalistyczne transformatorów
 • Materiałowa, konstrukcyjna, projektowa i eksploatacyjna problematyka współczesnych linii napowietrznych
 • Kable elektroenergetyczne
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznej w oparciu o katalogi typizacyjne PTPiREE
 • Kable elektroenergetyczne i linie kablowe 15 – 110 kV
 • Ograniczenie różnicy bilansowej i technologie Smart
 • BHP i ochrona środowiska w energetyce

Szczegółowe informacje o wszystkich aktualnie organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach publikujemy na bieżąco w dziale „Wydarzenia”.