Najnowsze wiadomości

 • 2019.03.22 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Rekordowe dostawy energii elektrycznej Enei Operator przy najniższych w historii spółki wskaźnikach przerw.

  Spółka dostarczyła swoim klientom 19,9 TWh energii elektrycznej a czas przerw nieplanowych w sieci Enei Operator wyniósł nieco ponad 152 minuty.

 • 2019.03.20 | Dystrybucja Energetyka
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w lutym 2019 roku

  PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.

 • 2019.03.18 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Nowe liczniki dla odbiorców Energi

  Ponad 400 tysięcy nowych liczników zdalnego odczytu trafi do odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energi Operatora.

 • 2019.03.5 | Dystrybucja Energetyka Technologia Ochrona środowiska
  Operatorzy wspólnie rozwijają sieć energetyczną za ponad 100 mln zł

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enea Operator i TAURON Dystrybucja podpisały porozumienie w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

 • 2019.02.22 | Dystrybucja Technologia Energetyka
  Wspólny przetarg OSD na zakup liczników energii elektrycznej

  TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja i ENEA Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej. To trzecie w ostatnich latach wspólne postępowanie OSD w Polsce.

 • 2019.02.22 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w styczniu 2019 roku

  PTPiREE aktywnie działa w obszarze legislacji wypracowując wspólne stanowiska w sprawach ważnych dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.