Numer bieżący

Biuletyn Branżowy "Energia Elektryczna" 30/2019

 

Spis treści Biuletynu:

 • INFORMACJE ZE SPÓŁEK
 • ROZMOWA MIESIĄCA
  Rozumiemy potrzeby samorządów  - wywiad z Janem Franią, Wiceprezesem PGE Dystrybucja SA
 • RYNEK I REGULACJE
  - Nie tylko wspólne przetargi
  - Elektromobilność ciągle na starcie
 • RAPORT Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH
 • PARAGRAF W SIECI
 • TECHNIKA I TECHNOLOGIE
  - Zastosowanie nowych technologii komunikacji radiowej do odczytu liczników energii elektrycznej
 • WYDARZENIA
 • - Samorządy od lat współpracują z energetyką
  - Wydarzenia w branży
  - Sport, rekreacja i turystyka w branży energetycznej
 • FELIETON
  - Zasmogowani

 

Szanowni Państwo

Różne oblicza współpracy, wzajemne zrozumienie potrzeb oraz obowiązków wobec klientów i lokalnych społeczności to sprawy, na których koncentrujemy się w bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej”. Inspiracją do podjęcia tych właśnie tematów stała się interesująca rozmowa z gościem naszej redakcji, wiceprezesem PGE Dystrybucja Janem Franią. Punktem wyjścia do dyskusji stała się konferencja PTPiREE organizowana wspólnie z PGE Dystrybucja „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych (…)”, która w tym roku odbędzie się w Wiśle. Współdziałanie operatorów systemów dystrybucyjnych z samorządami w zakresie oświetlenia to jeden z wielu aspektów budowania trwałych relacji z lokalnymi społecznościami. Obszarów współpracy jest znacznie więcej, o czym przekonujemy się każdego dnia, choćby podczas realizacji inwestycji energetycznych czy innych projektów stanowiących reakcję branży na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Gość Rozmowy miesiąca przytacza przykłady najważniejszych przedsięwzięć, które mają wpływ na poprawę niezawodności sieci, a w konsekwencji wzrost jakości życia w miastach i na wsiach. Wśród wspólnych wyzwań samorządów i energetyki można choćby wskazać wieloletnie programy kablowania sieci średnich napięć. Realizowane są także projekty związane z wdrażaniem inteligentnego opomiarowania sieci i stacji energetycznych. Władze samorządowe będą musiały zmierzyć się ponadto z wyzwaniem, jakie niesie ustawa o elektromobilności. Wynikający z niej obowiązek budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych będzie kolejnym sprawdzianem procedur wzajemnej współpracy energetyki i samorządów.

PTPiREE świadome znaczenia współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego ma swój wkład w promowanie najlepszych wzorców i postaw. Mam na uwadze konkurs „Samorząd przyjazny energii”, który w tym roku ma już swoją piątą edycję. O to, jak postrzegają samą ideę i rezultaty współzawodnictwa zapytaliśmy samych zainteresowanych, przedstawicieli samorządów-laureatów z lat ubiegłych. Krótką relację z tych rozmów oraz zasady tegorocznego konkursu zamieszczamy w artykule „Samorządy od lat współpracują z energetyką”.

Innym obszarem korzystnego dla wszystkich stron współdziałania jest współpraca wewnątrz branży realizowana przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Zadania podejmowane w ramach PTPiREE są jedną z płaszczyzn takiej kooperacji, zwłaszcza w zakresie wsparcia procesów stanowienia prawa i innych regulacji. Operatorzy idą jednak dalej i z sukcesem materializują efekty dobrych wzajemnych relacji. Jednym z wymiernych wyników są choćby oszczędności poczynione dzięki wspólnemu zakupowi liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej. Na temat innych aspektów partnerstwa piszemy w tekście „Nie tylko wspólne przetargi”.

W dziale technicznym najnowszego numeru ,,EE’’ zajmujemy się nowymi technologiami do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, a w innych stałych rubrykach Czytelnicy znajdą jak zawsze ważne i aktualne tematy z życia naszej branży.

Zapraszam do lektury!

Wojciech Tabiś