Numer bieżący

Biuletyn Branżowy "Energia Elektryczna" 06/2018

 

Spis treści Biuletynu:

 • INFORMACJE ZE SPÓŁEK
 • Współpraca w przesyle i dystrybucji
 • RYNEK I REGULACJE
  - Po pierwszej certyfikacji klastrów energii
 • RAPORT Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH
 • PARAGRAF W SIECI
 • TECHNIKA I TECHNOLOGIE
  - Nowe technologie kontra SF6
  - Bilansowanie mocy a rzeczywiste zapotrzebowanie – analiza i wnioski
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
  - Grupa Renault i EEM tworzą pierwszą „inteligentną wyspę” na portugalskiej Porto Santo
 • WYDARZENIA
  - 20. spotkanie techniczne transportowców z branży
  - Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
  - Wydarzenia w branży
 • FELIETON
  - Czas

 

Szanowni Państwo

Czerwiec to tradycyjnie okres podsumowań działalności poprzedniego roku. W PTPiREE, jak co roku, okazję do takiego podsumowania stanowi Zgromadzenie Krajowe, na którym przedstawiamy sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2017 roku. Istotne elementy tego dokumentu publikujemy w bieżącym wydaniu naszego miesięcznika, pokazując tym samym znaczną skalę i różnorodność realizowanych przez nas przedsięwzięć. Stali Czytelnicy „Energii Elektrycznej” zauważyli z pewnością, że od wielu miesięcy ważne miejsce na łamach miesięcznika ma dział legislacja, w którym na bieżąco informujemy o kierunkach naszych działań w zakresie regulacji prawnych. Ten aspekt działalności jest więc dość dobrze Państwu znany, chociaż wsparcie procesu doskonalenia specjalistycznych rozwiązań prawnych jest tylko jednym z wielu obszarów aktywności naszego Towarzystwa. Na bieżąco staramy się przekazywać informacje z innych dziedzin działalności PTPiREE. Jednak dopiero zebranie i syntetyczne opracowanie wszystkich wątków pozwala zaprezentować pełny obraz.

W dziale Rynek i regulacje omawiamy sytuację po pierwszej certyfikacji klastrów energii. Miano lidera przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, a cały proces jest dla autora artykułu okazją do zasygnalizowania sukcesów i obaw związanych z tymi młodymi ale też nowoczesnymi organizmami gospodarczymi.

W dziale poświęconym technice i elektromobilności prezentujemy trzy interesujące tematy. Pierwszy z nich związany jest z wykorzystaniem w elektroenergetycznej aparaturze wysokonapięciowej sześciofluorku siarki. Przyszłość SF₆ , będącego gazem cieplarnianym, jest dość niepewna, dlatego pojawia się wiele pomysłów i technologii, które mogłyby zastąpić ten ceniony w energetyce czynnik izolujący i gaszący łuk elektryczny.

W materiale poświęconym elektromobilności pokazujemy eksperyment Grupy Renault, polegający na stworzeniu inteligentnej wyspy. Na portugalskiej Porto Santo wdrażany jest ekosystem elektryczny, opierający się na trzech filarach: samochodach na prąd, stacjonarnym magazynowaniu energii oraz inteligentnym i odwracalnym ładowaniu.

Kolejne zagadnienie techniczne dotyczy bilansowania mocy w kontekście rzeczywistego zapotrzebowania nowo przyłączanych osiedli mieszkaniowych i budynków wielorodzinnych. Autor analizy, na podstawie prowadzonych badań, stawia tezę, że bilanse mocy kalkulowane w oparciu o normę SEP-E-002 mogą być przeszacowane. Potwierdzenie tego poglądu wymaga jednak dalszych badań.

W dziale Wydarzenia relacjonujemy m.in konferencję PTPiREE „Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn”, która odbyła się w Kołobrzegu, a także 20. Spotkanie Techniczne Przedstawicieli Transportu Przedsiębiorstw Przesyłu, Dystrybucji i Obrotu Energią Elektryczną.

W pozostałych działach jak zawsze otrzymają Państwo pakiet aktualnych informacji i omówienie najistotniejszych wydarzeń z życia spółek naszego sektora.

Zapraszam do lektury.

Wojciech Tabiś