Co robimy?

 • promujemy nowe rozwiązania dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • pomagamy operatorom sieci w spełnianiu stawianych im wymagań
 • wspieramy zmiany i wdrażanie nowych technologii w elektroenergetyce
 • aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu polityki energetycznej kraju i przepisów prawa energetycznego
 • wykonujemy eksperckie analizy: prawne, techniczne i ekonomiczne
 • przygotowujemy wnioski o dotacje unijne  na projekty energetyczne
 • organizujemy specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje
 • integrujemy środowisko energetyków
 • prowadzimy działalność normalizacyjną, typizacyjną, doradczą, wydawniczą  i informacyjną

W szczególny sposób staramy się odpowiadać na potrzeby Spółek - Członków Wspierających poprzez:

 • prowadzenie badań obciążeń odbiorców (budowa katalogu profili poboru energii elektrycznej)
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii
 • prowadzenie prac normalizacyjnych
 • unifikację i typizację rozwiązań technicznych
 • udział w postępowaniach przed organami administracji państwowej
 • wykorzystywanie środków z funduszy pomocowych
 • doskonalenie taryf dystrybucyjnych
 • współzarządzanie łącznością dyspozytorską (PTPiREE jest operatorem sieci trunkingowej)
 • promocję bezpiecznego i efektywnego użytkowania energii elektrycznej
 • wymianę doświadczeń