Co robimy?

  • kreujemy nowe rozwiązania i wypracowujemy stanowiska w sprawach wspólnych dla szeroko pojętego podsektora przesyłu i dystrybucji, a w tym wymagań stawianych Operatorom Sieci
  • aktywnie wspieramy zachodzące zmiany w sektorze i wdrożenia nowych technologii w elektroenergetyce
  • wykonujemy analizy prawne, techniczne i ekonomiczne
  • prowadzimy działalność normalizacyjną, typizacyjną, doradczą, wydawniczą  i edukacyjną
  • przygotowujemy wnioski o dotacje unijne  na projekty energetyczne
  • organizujemy specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje
  • integrujemy środowisko energetyków