Generalna Umowa Dystrybucji umożliwiająca świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K)

Data publikacji: 2013.12.12

W związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, w grudniu 2013 r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE oraz TOE dotyczące aktualizacji zapisów wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji umożliwiającej świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K).

Plik do pobrania: umowa_gud-kompleksowy.pdf


Wzorzec generalnej umowy dystrybucji (GUD)

Data publikacji: 2009.12.09

W październiku 2009r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE i TOE przy udziale URE, nad zapisami wzorca GUD. Wzorzec ten został przez Radę i Zarząd PTPiREE zaaprobowany jako rekomendowany wzór zapisów generalnych umów dystrybucji zawieranych przez OSD ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Plik do pobrania: umowa_gud_2009_10_05.pdf