Generalna Umowa Dystrybucji umożliwiająca świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K)

Data publikacji: 2013.12.12

W związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, w grudniu 2013 r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE oraz TOE dotyczące aktualizacji zapisów wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji umożliwiającej świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K).

Plik do pobrania: umowa_gud-kompleksowy.pdf

 

Generalna Umowa Dystrybucji umożliwiająca świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla wszystkich odbiorców (GUD-K)

Data publikacji: 2021.12.16

Ze względu na zmieniające się regulacje prawne, wzorzec GUD-K musiał zostać zmodyfikowany. Aktualne wzorce GUD-K umożliwiające świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla wszystkich odbiorców, znajdują się na stronach internetowych operatorów systemów dystrybucyjnych (adresy stron dostępne w dziale „Energetyka w Polsce”)

 


 

Wzorzec generalnej umowy dystrybucji (GUD)

Data publikacji: 2009.12.09

W październiku 2009r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE i TOE przy udziale URE, nad zapisami wzorca GUD. Wzorzec ten został przez Radę i Zarząd PTPiREE zaaprobowany jako rekomendowany wzór zapisów generalnych umów dystrybucji zawieranych przez OSD ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Plik do pobrania: umowa_gud_2009_10_05.pdf

 

Wzorzec generalnej umowy dystrybucji (GUD)

Data publikacji: 2021.12.16

Ze względu na zmieniające się regulacje prawne, wzorzec GUD musiał zostać zmodyfikowany. Aktualne wzorce GUD umożliwiające sprzedawcom sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich odbiorców, znajdują się na stronach internetowych operatorów systemów dystrybucyjnych (adresy stron dostępne w dziale „Energetyka w Polsce”)