1 marca 2024

Zmiany w zarządzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Grzegorz Onichimowski 1 marca 2024 r. objął funkcję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dotychczasowy prezes PSE Tomasz Sikorski został powołany na poprzednio zajmowane stanowisko wiceprezesa zarządu.

O zmianach w zarządzie zadecydowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu 28 lutego 2024 r. Oprócz Grzegorza Onichimowskiego i Tomasza Sikorskiego w zarządzie PSE zasiadają obecnie także Włodzimierz Mucha oraz Andrzej Zienkiewicz.

Grzegorz Onichimowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium zarządzania firmą w Szkole Głównej Handlowej.

Jest przedsiębiorcą i menadżerem z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Współtwórca i długoletni prezes (2002-2012) zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora energetycznego w Polsce, Europie i USA. W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC w regionalnym operatorze systemu przesyłowego - GCCIA. Pracował m.in. dla NFOŚiGW, Columbus, NODES – europejskiej platformie elastyczności. Ekspert Instytutu Obywatelskiego i współtwórca programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej. Wykładowca Collegium Civitas i innych uczelni.

https://www.pse.pl/-/zmiany-w-zarzadzie-polskich-sieci-elektroenergetycznych?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65