26 czerwca 2023

GPZ Działdowo zmodernizowany dla OZE

ENERGA-OPERATOR ukończyła modernizację Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Działdowie, której kluczowym celem było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. Wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowiło dofinasowanie.

Najważniejszą częścią prowadzonych prac była wymiana 2 dotychczasowych transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na jednostki o mocy 40 MVA, co pozwoliło na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o 14 MW. Jeszcze w trakcie realizacji projektu udało się wydać pierwsze warunki przyłączenia dla nowych odnawialnych źródeł energii.

GPZ Działdowo to stacja elektroenergetyczna transformująca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Z jej pomocą energia elektryczna przekazywana jest dalej do ponad 56 tysięcy mieszkańców oraz 4 tysięcy przedsiębiorstw, z samego miasta Działdowo, a także terenów gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo.

Prowadzone prace, poza wymianą samych transformatorów, objęły również m.in. przebudowę mostów szynowych łączących transformatory z rozdzielnią średniego napięcia. Połączenia wykonane przewodami gołymi jako napowietrzne, zostały przebudowane na połączenia kablowe. Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców oraz zredukuje straty związane z jej przesyłem.

Inwestycja prowadzona była ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach projektu: „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”. Łączna wartość nakładów wyniosła 8 milionów złotych, z czego 4,1 miliona stanowiło uzyskane dofinansowanie. ENERGA-OPERATOR aktywnie poszukuje pozataryfowych źródeł finasowania kluczowych inwestycji. W ciągu ostatnich kilku lat spółka pozyskała dofinansowanie o łącznej wartości ponad 255 milionów złotych.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/813889/gpz-dzialdowo-zmodernizowany-dla-oze