1 czerwca 2023

PGE Dystrybucja zainstaluje blisko 700 tys. liczników zdalnego odczytu

PGE Dystrybucja 29 maja br. podpisała umowę na sukcesywną dostawę liczników zdalnego odczytu (LZO).  Producent - Konsorcjum firm Esmetric Group i UAB Elgama Elektornika- zobowiązał się dostarczyć prawie 700 tys. nowoczesnych urządzeń przez okres 18 miesięcy.

Jak podaje spółka konsekwentnie realizuje ona projekt wymiany liczników na te zdalnego odczytu. Podpisana umowa zapewni blisko 700 tys. nowych urządzeń, które zostaną zainstalowane u klientów spółki. Tylko do końca 2023 roku spółka zainstaluje u 15 proc. odbiorców końcowych liczniki objęte zdalnym odczytem. Instalacja inteligentnych liczników przyniesie korzyści zarówno odbiorcom, jak i operatorowi systemu dystrybucyjnego. Umożliwią one zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania służb w terenie. Dodatkowo dzięki możliwości zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych instalacja LZO pozwoli PGE na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego nasycenia odnawialnymi źródłami energii.

Licznik zdalnego odczytu (LZO) jest to urządzenie elektroniczne, mierzące pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada jednak m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika.

PGE Dystrybucja kontynuuje masową instalację liczników zdalnego odczytu, przy czym przewiduje się, że większość instalacji będzie powiązana z wymianami tzw. legalizacyjnymi liczników. Przyjęty harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu opracowano z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają w danym roku wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności.

Jak podaje spółka zakontraktowane urządzenia to już przetestowane liczniki dwusystemowe pracujące w technologii LTE 450. Wdrażanie tej nowoczesnej technologii to projekt realizowany w ramach strategii Grupy PGE, który będzie realizowała spółka branży ICT - PGE Systemy.

W najbliższych tygodniach PGE Dystrybucja przewiduje kolejne działania związane z kontraktacją dostaw liczników, których realizacja przewidywana jest jeszcze w tym roku. Ponadto w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 maja br. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dot. dostaw ok. 1,4 mln. szt. liczników zdalnego odczytu dla potrzeb PGE Dystrybucja na lata 2024-2025.

PGE Dystrybucja zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, a do końca 2030 r. urządzenia będą posiadali wszyscy odbiorcy końcowi w całej Polsce. Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek wymiany liczników docelowo u blisko 6 mln odbiorców.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-zainstaluje-blisko-700-tys.-licznikow-zdalnego-odczytu