30 lipca 2021

Wykaz urządzeń (falowników) pozytywnie zweryfikowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Szanowni Państwo,

publikujemy wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia.

Zachęcamy wszystkich producentów oraz dystrybutorów falowników do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie Państwa urządzeń w ww. wykazie – szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci