Wydarzenia

 • 31.5
  2023

  VIII Konferencja Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

 • 25.5
  2023

  Szkolenie "Ochrona przed porażeniem w stacjach SN/nn i liniach nn"

 • 8.5
  2023

  XXIV Spotkanie Przedstawicieli Transportu OSD i OSP

 • 26.4
  2023

  XVI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia"

 • 29.3
  2023

  X Konferencja Naukowo-Techniczna "Generacja rozproszona i straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

 • 21.3
  2023

  Szkolenie "Podstawy prawne przeprowadzenia wycinek pod liniami elektroenergetycznymi"

 • 2.3
  2023

  Szkolenie "Podstawy prawne przeprowadzenia wycinek pod liniami elektroenergetycznymi"

 • 1.12
  2022

  Szkolenie "Ochrona przed porażeniem w liniach SN. Ochrona przed przepięciami"