Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych

Numer katalogu: PTPiREE-28
Rok wydania: 2020
Zawartość:

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych jest nowelizacją opracowania z 2007 r. Album składa się z trzech tomów:

  • Tom  I   Album rozwiązań stacji STN, STNu
  • Tom  II  Rysunki elektryczno - montażowe stacji STN, STNu
  • Tom  III Rysunki konstrukcji stalowych stacji STN, STNu

Album zawiera rozwiązania słupowych stacji transformatorowych STN z transformatorami o mocy do 630 kVA i napięciu znamionowym 15/0,4 kV i 20/0,4 kV. Tego typu stacje przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich i miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia. Album zawiera materiały do projektowania oraz rysunki niezbędne dla prawidłowego montażu elementów stacji. Przewidziane wariantowe rozwiązania stacji pozwalają na optymalny dobór jej wyposażenia. Album został opracowany z zastosowaniem przykładowego osprzętu, aparatury ponad dwudziestu producentów i dystrybutorów.

Rozwiązania stacji przystosowano do wymagań aktualnych norm, w tym przede wszystkim schematy obciążeń stacji dostosowano do warunków normy PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski. Posadowienia stacji zaprojektowane zostały zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Zaprojektowano nowe oraz zweryfikowano dotychczasowe konstrukcje stalowe pod kątem dostosowania do wymagań eurokodów konstrukcyjnych.

Album przeznaczony jest głównie dla projektantów, którzy na jego podstawie przygotowują dokumentacje techniczną. Rozwiązania zawarte w albumie mogą być także podstawą do tworzenia standardów budowy linii SN w poszczególnych OSD.

Wersja elektroniczna Albumu rozpowszechniana jest bezpłatnie. Odpłatnie można zakupić wersję papierową.
Aby pobrać album w postaci elektronicznej prosimy o wejść na konkretny album i skorzystać z opublikowanego tam odnośnika do albumu.

80 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Albumy słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych - rozwiązania stacji

Numer katalogu: PTPiREE-28/01
Rok wydania: 2020
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: 28_01_stn_stnu_okladka.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Albumy słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych - rysunki montażowo-elektryczne

Numer katalogu: PTPiREE-28/02
Rok wydania: 2020
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: 28_02_stn_stnu_okladka.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Albumy słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych - konstrukcje stalowe

Numer katalogu: PTPiREE-28/03
Rok wydania: 2020
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: 28_03_stn_stnu_okladka.pdf

Pobierz spis treści
20 zł
+23% VAT