6 czerwca 2024

PGE Dystrybucja zakończyła rozbudowę rozdzielni 110 kV GPZ Budzyń w Kraśniku

Bardziej efektywne wykorzystanie mocy generowanych przez farmę wiatrową, większa stabilność dostaw energii elektrycznej oraz zmniejszenie awaryjności sieci to tylko kilka korzyści będących efektem modernizacji głównego punktu zasilania (GPZ) Budzyń. Koszt inwestycji wyniósł prawie 4,5 mln zł a część środków pozyskano z funduszy europejskich.

Lubelski oddział PGE Dystrybucja zmodernizował stację 110/30/15 kV GPZ Budzyń zlokalizowaną na terenie województwa lubelskiego. Inwestycja polegała na rozbudowie rozdzielni 110 kV i związana była bezpośrednio z realizacją umowy przyłączeniowej dla Farmy Wiatrowej, której moc wytwórcza wynosi 24,15 MW. Siedem turbin wiatrowych o mocy 3,45 MW każda wytwarza energię odnawialną dla mieszkańców Kraśnika i okolic.

Jak podaje spółka, rozbudowa stacji GPZ Budzyń umożliwiła zwiększenie potencjału przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej, a także podniosła stabilność dostaw energii elektrycznej w regionie. Zastosowane w ramach modernizacji rozwiązania technologiczne pozwalają na szybszą lokalizację uszkodzonych odcinków linii i usprawniają konieczne naprawy sieci dystrybucyjnej. Efektywne wykorzystanie energii generowanej z OZE podnosi bezpieczeństwo energetyczne odbiorców oraz zwiększa szanse na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i usług.

Zakres inwestycji objął między innymi rozbudowę istniejącej rozdzielni typu GIS o kolejne pole liniowe 110 kV. W tego typu rozdzielnicy elektrycznej jako medium izolacyjne zamiast powietrza stosowany jest gaz o specjalnie dobranych parametrach. Ze względu na zastosowaną pierwotnie technologię oraz samą konstrukcję rozdzielni cała przebudowa możliwa była bez dodatkowych wyłączeń sieci. Zachowanie ciągłości pracy urządzeń jest niezwykle ważne ze względu na odbiorców indywidualnych oraz zasilanego z tego punktu pobliskiego przedsiębiorstwa.

Przebudowę stacji GPZ Budzyń rozpoczęto w połowie 2022 roku, a całość inwestycji wymagała nakładów finansowych w kwocie blisko 4,5 mln zł. Zgodnie z założeniami modernizacja stacji miała stworzyć możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE poprzez zapewnienie miejsca w budynku technologicznym na dodatkowe pola liniowe 110 kV.

Rozbudowa stacji Budzyń stanowiła część złożonej inwestycji PGE Dystrybucja, rozpoczętej w 2019 roku w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całości inwestycji wyniósł blisko 28 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy europejskich.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-zakonczyla-rozbudowe-rozdzielni-110-kv-gpz-budzyn-w-krasniku