20 maja 2024

Główny Punkt Zasilania Pilzno – oddany do użytku

TAURON Dystrybucja uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Pilzno. Budowa jednej ze strategicznych inwestycji operatora w regionie kosztowała 36 mln zł. Nowy GPZ jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na energię elektryczną. Dzięki inwestycji poprawi się niezawodność sieci i pojawi się możliwość zasilania nowych obiektów na obszarze gmin Pilzno i Czarna w województwie podkarpackim.

Spółka inwestuje w modernizację, rozbudowę sieci i dostosowanie jej do potrzeb zmieniającego się otoczenia. W tym roku na rozwój i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja wyda ponad trzy mld zł. To rekordowe nakłady inwestycyjne w historii spółki.

Budowa GPZ Pilzno realizowana była wieloetapowo i trwała 9 lat. Rozdzielnia 110 kV wyposażona jest w zintegrowane pola w izolacji gazowej, przystosowane do zabudowy napowietrznej. Prace prowadzone były na czynnym obiekcie starej stacji RS Pilzno. Z tego powodu zapewnienie ciągłości zasilania wymagało wykonania układów przejściowych.

Ważną częścią inwestycji była budowa linii 110 kV zasilającej GPZ Pilzno oraz przebudowa linii elektroenergetycznych średnich napięć (SN). Nowy GPZ Pilzno zasilono poprzez rozcięcie linii 110 kV relacji Ładna-Latoszyn. W efekcie powstały dwa nowe ciągi liniowe 110 kV relacji Ładna-Pilzno oraz Pilzno-Latoszyn.

Koszt inwestycji to ponad 36 mln zł. Inwestycja była realizowana w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Został on ujęty na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinasowania wyniosła 20 740 00 zł.

Nowy GPZ 110/15 kV wybudowano na terenie istniejącej od lat 50-tych XX wieku napowietrznej stacji elektroenergetycznej 30/15 kV RS Pilzno. Obecnie powstał nowoczesny obiekt, który odpowiada na zapotrzebowanie na nowe moce przyłączeniowe odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Stacja została wybudowana w układzie H5, z rozdzielnią 110 kV w technologii napowietrznej hybrydowej. Posiada dwa stanowiska transformatorów mocy, z jednostkami o mocach 16 MVA każdy i z możliwością rozbudowy do 25 MVA, jej kolejne elementy to rozdzielnica 15 kV oraz budynek rozdzielni.

Inwestycja wnosi wiele zmian w prace sieci energetycznej na tym terenie. Od poprawy bezpieczeństwa obsługi urządzeń poprzez podniesienie niezawodności zasilania sieci 15 kV na terenie Regionu Dębica, uzyskanie wysokich parametrów jakościowych oraz niezawodności sieci dystrybucyjnej SN, czy zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej.  GPZ Pilzno daje możliwość zasilania nowych obiektów, jak i źródeł OZE na obszarze gmin Pilzno i Czarna. Dzięki tej inwestycji w najbliższym czasie pojawi się kilka nowych źródeł fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2024/05/17