17 maja 2024

ENERGA-OPERATOR z dofinansowaniem UE na sieć w Polsce wschodniej

ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 mln zł na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Umowa dofinasowania projektu „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE” zawarta została 15 maja 2024 roku.

Jak podaje spółka zawarta umowa o dofinansowanie jest jednocześnie pierwszą umową zawartą przez ENERGA-OPERATOR w ramach funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027, w której znacznemu zwiększeniu uległy nakłady przeznaczone na energetykę.

W ramach projektu, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. mazowieckiego, zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 86 mln zł, z czego ponad 70 mln stanowią koszty kwalifikowalne. Poziom dofinansowania wynosi 75,5 proc. kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakłada m.in. budowę ponad 48 km nowych odcinków sieci średniego oraz niskiego napięcia, a także przebudowę przeszło 12 km. Jego częścią jest również modernizacja dwóch stacji wysokiego napięcia – głównych punktów zasilania (GPZ) – GPZ Szkarada oraz GPZ Reszel.

Realizacja projektu pozwoli na wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN) w kierunku Zakrzewo z GPZ Drobin, przebudowę trzech wyprowadzeń linii napowietrznych SN z GPZ Działdowo na podziemne linie kablowe, a także budowę wyprowadzenia nowej linii średniego napięcia z tej stacji.

Ponadto projekt przewiduje budowę nowej linii SN wyprowadzonej z GPZ Bydgoska oraz budowę sześciu nowych linii SN wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej (RS) Winnica wraz z automatyzacją sieci.

W ramach przeprowadzonych prac budowana oraz modernizowana sieć elektroenergetyczna wzbogacona zostanie o urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie oraz pomiary, a dzięki skomunikowaniu ich z centralnym systemem sterowania ruchem sieci SCADA stanie się tzw. siecią inteligentną (tzw. smart-grid) zapewniającą dwukierunkową komunikację oraz zwiększoną elastyczność jej pracy. Pozwoli to m.in. na wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcji dynamicznej rekonfiguracji sieci, optymalizacji rozdziału mocy oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.

Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW.

Jak podaje spółka obecnie wyraźnym problemem związanym z infrastrukturą sieciową objętą projektem jest brak rezerw dotyczących możliwości przyłączania wytwórców energii, głównie z odnawialnych źródeł. Projekt przyczyni się znacząco do poprawy sytuacji, co wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów, których dotyczy. Powiatów kętrzyńskiego, działdowskiego, gostynińskiego, płońskiego, płockiego, sochaczewskiego i pułtuskiego.

Realizacja projektu dzięki skablowaniu większości odcinków linii wzmocni również odporność sieci na niekorzystne warunki atmosferyczne równocześnie zwiększając niezawodność dostaw energii elektrycznej dla ponad 28 tys. odbiorców znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/834061/energa-operator-z-dofinansowaniem-ue-na-siec-w-polsce-wschodniej