25 kwietnia 2024

Coraz bliżej nowych mocy w warszawskim oddziale PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja kompleksowo modernizuje stację 110/15 kV Wyszków. Inwestycja znacząco poprawi pewność zasilania odbiorców w regionie, w tym na szybko rozwijających się terenach inwestycyjnych na północ od Warszawy. Koszt inwestycji to ponad 44 mln zł.

Umowa dotycząca kompleksowej modernizacji stacji 110/15 kV Wyszków została podpisana w połowie 2022 roku. Dotychczas w ramach tej inwestycji powstała m.in. nowa napowietrzna rozdzielnia 110 kV, która pracować będzie w układzie podwójnego systemu szyn zbiorczych w układzie U, dzięki czemu wzrośnie możliwość przełączania linii zasilających. W stacji zostały zabudowane także dwa pola transformatorów mocy wraz z stanowiskami ekologicznymi, umożliwiające zastosowanie urządzeń o mocy do 40 MVA, budynek rozdzielni 15 kV z 32-polową rozdzielnicą wyprowadzającą zasilanie średniego napięcia (SN) z dodatkową rezerwą miejsca na rozbudowę do 50 pól. Dotychczas także zostały przebudowane trakty światłowodowe prowadzące od bramek liniowych do nowego budynku stacji, jak również zmodernizowana została sieć technologiczna OT. Zastosowane rozwiązania pozwolą na bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej o najwyższych parametrach.

Obecnie realizowane są końcowe etapy prac budowalnych i modernizacyjnych, trwają prace montażowe sprawdzające m.in. obwody wtórne, automatykę, telemechanikę oraz łączność. Efektem ich ukończenia będzie usprawnione automatyczne, całkowicie zdalne sterowanie urządzeniami w stacji.

Zmodernizowany obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne stacji Wyszków 400/110 kV (aktualnie w budowie), która będzie jego kluczowym źródłem zasilania. Dzięki temu w linii 110 kV, która obecnie z jednej strony jest zasilana z Elektrowni Ostrołęka, a z drugiej ze stacji 400/220/110 Miłosna, powstanie kolejny strategiczny punkt wprowadzenia mocy z systemu przesyłowego. Znacząco wzmocni to pewność i niezawodność zasilania, a także umożliwi znaczne zwiększenie wolumenu przesyłanych mocy.

Zaplanowane połączenie obu stacji linią 110 kV może, w razie potrzeby, zostać wzmocnione o kolejną linię tego typu. Z myślą o takim scenariuszu w zmodernizowanej stacji zbudowano dodatkowe pole rezerwowe.

Dzięki węzłowemu charakterowi stacji, w której zbiegają się linie prowadzące m.in. do Małkini, Baczek, Radzymina i Ostrowi Mazowieckiej, po jej uruchomieniu cały zasilany tymi liniami teren zyska pewne źródło mocy. Jest to szczególnie ważne w przypadku linii wysokiego napięcia (WN) w kierunku Baczek, która w dalszym przebiegu będzie podstawowym źródłem mocy obiektów obsługujących ruch na Rail Baltica, w tym składów Pendolino, wymagających odpowiednio wysokich parametrów zasilania.

Stacja 110/15 kV Wyszków po modernizacji zyska także dodatkowy potencjał na potrzeby dwutorowej linii 110 kV zasilającej nowopowstającą stację 110/15 kV Małopole. Połączenie to zapewni odpowiedni poziom zasilania dla szybko rozwijających się gospodarczo terenów położonych pomiędzy Radzyminem i Wyszkowem, wzdłuż przebiegu głównej arterii komunikacyjnej na tej części Mazowsza, trasy S8.

Inwestycja w warszawskim oddziale PGE Dystrybucja pozwoli znacząco zwiększyć możliwości przyłączania Odbiorców oraz podniesie niezawodność zasilania w regionie. Przewidywany termin ukończenia prac to II kwartał 2024 r.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/coraz-blizej-nowych-mocy-w-warszawskim-oddziale-pge-dystrybucja