5 marca 2024

Ponad 8,4 GW mocy OZE w sieci ENERGA-OPERATOR

Moc OZE przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR przekroczyła 8,4 GW. W 2023 przyłączono źródła o mocy blisko 1 GW, a także ponad 40 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy niemal 400 MW.

Wedle stanu na koniec 2023 roku do sieci ENERGA-OPERATOR przyłączonych było w sumie blisko 270 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,3 GW. Zdecydowaną większość z nich stanowiły instalacje fotowoltaiczne.

W sieci ENERGA-OPERATOR, zgodnie z danymi na koniec ubiegłego roku, pracowało też 1890 większych OZE (o mocy pow. 50 kW) o skumulowanej mocy blisko 6,1 GW – w tym m.in. 679 farm wiatrowych, których moc, łącznie wyniosła ponad 4,1 GW, a także 951 źródeł fotowoltaicznych o skumulowanej mocy ponad 1,5 GW.

Zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi warunkami przyłączenia w najbliższych latach moc źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci spółki zwiększy się przynajmniej o kolejne 4,6 GW.

ENERGA-OPERATOR ma w planach znaczące inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, m.in. te dotyczące sieci wysokiego napięcia, która ma kluczowy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE. Do 2028 roku przeznaczy tylko na ten cel kwotę 3,3 mld zł.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/830038/ponad-8-4-gw-mocy-oze-w-sieci-energa-operator