4 grudnia 2023

Nowy GPZ ENERGA-OPERATOR w Plebance

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania (GPZ) Plebanka, która. Przejęcie obiektu, wcześniej będącego stacją abonencką, przez ENERGA-OPERATOR i jego modernizacja, pozwolą także na zwiększenie możliwości przyłączeniowych zarówno dla odbiorców, jak też dla wytwórców energii z OZE o dużej mocy.

Główne punkty zasilania to kluczowe dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej stacje elektroenergetyczne (110 / 15 kV), transformujące napięcie wysokie na średnie.

ENERGA-OPERATOR po przejęciu stacji elektroenergetycznej w Plebance przystąpiła do jej gruntownej modernizacji oznaczającej w praktyce budowę nowego obiektu, który całkowicie zastąpił wyeksploatowaną infrastrukturę. Obecnie wyposażony jest on w 24-polową rozdzielnicę zamkniętą, nowoczesne zabezpieczenia cyfrowe oraz aparaturę z kompensacją nadążną do regulowania odbiorów o dynamicznym charakterze zmian obciążenia. 

Włączenie zmodernizowanego obiektu do sieci ENERGA-OPERATOR pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gmin Gulczewo, Staroźreby, Wyszogród, a także części terenów gmin Płock, Płońsk oraz Radzanowo.  Poprawi się także m.in. pewność zasilania kluczowych zakładów przemysłowych znajdujących się w okolicy.

Inwestycja podniosła funkcjonalność i niezawodność ciągów linii wysokiego napięcia – 110 kV, co jest szczególnie istotne dla zasilania odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na moc.

Modernizacja stacji w zakresie dobudowy części odpowiadającej za średnie napięcia – 15 kV oznacza także wzrost potencjału przyłączeniowego, zarówno dla OZE, jak i odbiorców. Zapewnia również nowe możliwości powiązań z istniejącymi ciągami sieci średniego napięcia (SN), co zwiększa możliwości konfiguracyjne sieci, a tym samym jej odporność na awarie.

Z uwagi na specyfikę zasilanych odbiorców GPZ Plebanka po przebudowie funkcjonuje w układzie H7 i wyposażony jest w cztery pola transformatorów wysokiego napięcia.

Cześć wysokiego napięcia wykonana została w konfiguracji napowietrznej. Wszystkie znajdujące się na stacji urządzenia, takie jak, bramki, aparaty łączniki szyn, oszynowanie, szafki kablowe itp. wybudowane zostały od nowa.

W nowo dobudowanym na terenie stacji budynku umiejscowiono aparaturę przekaźnikową w wersji cyfrowej rozdzielni 110 kV, rozdzielnicę zamkniętą 24-polową 15kV, akumulatornię, urządzenia zasilania potrzeb własnych 15 kV (wraz z kompensacją nadążną), rozdzielnicę niskiego napięcia, telemechanikę oraz łączność.

Jak podaje spółka zadanie było dość skomplikowane ze względu na prowadzenie prac na w pełni funkcjonującym obiekcie, na którym priorytetem było utrzymanie pracy ciągu 110 kV oraz bezprzerwowe zasilanie odbiorcy, dużego zakładu przemysłowego. Pracowano według ściśle opracowanego harmonogramu i przez cały okres budowy wykorzystywano pole mobilne 110 kV.

Projekt techniczny obiektu opracowany został przez spółkę Energa Invest, natomiast wykonawstwo realizowane było przez służby własne Departamentu Prac na Sieci płockiego Oddziału ENERGA-OPERATOR – w ramach tzw. systemu gospodarczego. W pracach uczestniczyli m.in. pracownicy wydziałów: Zabezpieczeń i Telemechaniki, Maszyn i Urządzeń oraz wydziału Usług Sieciowych w Płocku. W robotach budowlanych oraz prostych działaniach montażowych posiłkowano się podwykonawcami. Nadzór nad całością sprawowali specjaliści z Wydziału Inwestycji.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/825012/nowy-gpz-energa-operator-w-plebance