21 września 2023

Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

20 września br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Zmiana wprowadzona rozporządzeniem dotyczy liczników zdalnego odczytu, które zostaną wprowadzone do użytkowania od 1 stycznia 2024 roku. Dzięki zapisom rozporządzenia liczniki zdalnego odczytu będą mogły być użytkowane przez okres 12 lat (poprzednio 8 lat).

Na wydłużeniu okresu użytkowania liczników zdalnego odczytu najbardziej skorzystają odbiorcy energii elektrycznej, dzięki ograniczeniu opłat stałych w rachunkach wynikających z kosztów urządzeń pomiarowych i ich cyklicznych wymian.

Należy podkreślić, że rozporządzenie jest wynikiem wieloletnich działań PTPiREE i wpisuje się w trwającą w Polsce wymianę liczników na liczniki zdalnego odczytu, która powinna zakończyć się do 2030 roku.

Tekst rozporządzenia: d2023000193701-1.pdf