21 września 2023

Projekt Enei Operator wśród finalistów 7. edycji konkursu International VR Awards

Enea Operator jako jedyna firma z Polski znalazła się wśród finalistów najbardziej prestiżowego, międzynarodowego konkursu  branży wirtualnej rzeczywistości. Innowacyjny program szkoleń Enei Operator został zakwalifikowany wśród 12 nominowanych do nagrody w kategorii „Rozwiązanie Roku w Edukacji i Szkoleniach VR”.

Celem konkursu organizowanego przez AIXR (Academy of International Extended Reality) jest nagrodzenie wybitnych osiągnięć z całego świata w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości. Nominacja w kategorii "Rozwiązanie Roku w Edukacji i Szkoleniach VR (VR Education and Training Solution of the Year)" wyróżnia projekty VR, które umożliwiają immersyjne i efektywne doświadczenie edukacyjne. Finaliści powinni wykazać, w jaki sposób ich rozwiązanie zaspokaja konkretne potrzeby oraz jak skutecznie realizuje rolę edukacyjną w swoim działaniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 listopada w Rotterdamie.

Nominowany projekt został opracowany przez Biuro Inicjatyw Innowacyjnych przy współudziale jednostek merytorycznych Enei Operator. Szkoleniowy VR zawiera trzydzieści interaktywnych scenariuszy, które zostały stworzone na bazie skanowanych w technologii 3D konkretnych obiektów energetycznych spółki. Szkolenia VR odbywają się na dokładnie odwzorowanych w wirtualnej rzeczywistości 15 tzw. Głównych Punktach Zasilających (GPZ), dziewięciu stacjach średniego napięcia oraz w graficznej wersji ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem (PPN) Enei Operator.

Kompleksowo zaimplementowany system edukacyjny zwiększa dostępność szkoleń wśród nowych pracowników i osób bez kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy jako elektromonter. Na każdym etapie szkolenia system pozwala na bieżącą ocenę poprawności wykonywanych działań i podejmowanych decyzji. Taka interaktywność znacząco zwiększa zaangażowanie w proces edukacyjny oraz poszerza wiedzę, szczególnie w kontekście zasad bezpieczeństwa zawodowego.

Projekt VR Enei Operator z czasem ewoluował i został rozszerzony o możliwość szkoleń mobilnych za sprawą innowacyjnego VRBusa. Dzięki temu rozwiązaniu, spółka jest w stanie organizować szkolenia wyjazdowe oraz prezentacje na konferencjach, targach branżowych oraz spotkaniach edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół patronackich zainteresowanych podjęciem pracy w energetyce. Wirtualny spacer po VRBusie jest dostępny tutaj.

Inicjatywa badawczo-rozwojowa Enei Operator, dotycząca wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników służb technicznych, otrzymała w 2019 r. Diament Top Industry i została wyróżniona w kategorii „Innowacja Roku”, a nagrodę wręczono podczas Gali Top Industry Summit.

Projekt „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” realizowany przez Eneę Operator jest współfinansowany ze środków unijnych w kwocie ponad 3 mln zł w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu przekracza 6,2 mln zł.

Celem AIXR jest napędzanie przyszłości AI i XR – jednoczenie profesjonalistów przy wspieraniu innowacji. AIXR angażuje się w rozwój branży, zapewniając solidną platformę networkingową do wymiany doświadczeń i rozwoju. Wspiera specjalistów i przedsiębiorstwa AI i XR w osiąganiu pełnego potencjału w poszczególnych branżach. AIXR od 2017 roku organizuje International VR Awards. W połączeniu z całorocznymi inicjatywami międzynarodowymi, nagrody w konkursie stanowią centrum uznania i celebracji wybitnych osiągnięć w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. International VR Awards to wydarzenie non-profit skierowane do branży immersyjnej. Wszystkie przychody trafiają bezpośrednio na rozwój branży XR.

https://media.enea.pl/pr/819854/projekt-enei-operator-wsrod-finalistow-7-edycji-konkursu-international-vr-awards