23 sierpnia 2023

Energetyczna wspólnota w Sopocie z nową stacją transformatorową

W Sopocie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza, ENERGA-OPERATOR SA zamontowała nowatorską stację elektroenergetyczną średniego napięcia (SN/nn), która m.in. automatycznie dostosowuje parametry pracy lokalnej sieci do poziomu energii generowanej przez przyłączone do niej mikroinstalacje.

Sercem stacji jest sterownik centralny, który odpowiada za kontrolę napięcia w sieci niskiego napięcia i komunikację z systemem dyspozytorskim. Ponadto monitorowane są parametry prądowe i napięciowe we wszystkich polach odejściowych niskiego napięcia ze stacji. Sterownik, w oparciu o dane przekazywane na bieżąco przez liczniki zdalnego odczytu, autonomicznie dostosowuje poziom napięcia w sieci do pracy przyłączonych do niej mikroistalacji oraz urządzeń odbiorczych, odpowiednio je zwiększając lub zmniejszając, tak aby parametry dostarczanej energii elektrycznej cały czas były prawidłowe. Stacja może być także zdalnie nadzorowana i kontrolowana przez dyspozytorów.

Sopot jest jedną z kilku miejscowości, z różnych stron świata, w których testowane są obecnie rozwiązania dla wspólnot energetycznych. Wszystko dzięki wspieranemu przez Komisję Europejską międzynarodowemu projektowi Sustenance (Program Horyzont 2020), w którego realizację zaangażowanych jest 21 partnerów – przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. Liderem jego polskiej części jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk razem z centrum badawczym KEZO, który wraz z ENERGA-OPERATOR SA, firmą STAY-ON ENERGY MANAGEMENT oraz oczywiście Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Sopocie odpowiada za utworzenie znajdującego się w Polsce obszaru demonstracyjnego.

Rozwój wspólnot energetycznych wymaga dostosowania istniejącej infrastruktury do występujących lokalnie oraz planowanych rozproszonych źródeł, magazynów i odbiorników energii. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego monitoringu parametrów sieci, komunikacji i systemów zarządzania energią w celu spełnienia oczekiwań lokalnej społeczności.

Poza Polską obszary demonstracyjne zlokalizowane zostały także w Indiach (miejscowości Borakhai oraz Barubeda), Danii (miejscowość Voerladegaard) i Holandii (miejscowość Olst). Ponadto demonstratorami projektu są budynki kampusu Uniwersytetu Technologicznego w Bombaju oraz Uniwersytetu w Twente w Holandii.

Najważniejszym celem projektu Sustenance jest wypracowanie rozwiązań zarówno technicznych, jak i regulacyjnych, które posłużą do tworzenia, w jak największym stopniu samowystarczalnych energetycznie oraz neutralnych pod względem emisji CO2, wspólnot na całym świecie.

Projekt koncentruje się na opracowaniu inteligentnych koncepcji technologicznych zapewniających zieloną transformację systemów energetycznych z większym udziałem lokalnej energii odnawialnej i bardziej wydajnymi zintegrowanymi rozwiązaniami energetycznymi dla infrastruktury elektrycznej, cieplnej, wodnej, odpadowej i transportowej.

Celem projektu jest też zademonstrowanie, w jaki sposób te same koncepcje techniczne, takie jak łączenie różnych rodzajów energii, rozwiązania magazynowania energii, reakcja na zapotrzebowanie, inteligentne schematy sterowania i cyfryzacja, mogą być stosowane we wszystkich przypadkach demonstracyjnych pomimo ogromnych różnic w lokalnych warunkach i przepisach.

W ramach projektu, na terenie sopockiego demonstratora zamontowane zostaną m.in. panele fotowoltaiczne, magazyn energii, a także dwukierunkowa stacja ładowania pojazdów (V2G), która umożliwia również, w razie potrzeby, przekazywanie energii z samochodu do sieci elektroenergetycznej.

Innowacyjna stacja SN/nn, która została właśnie zamontowana, ułatwi współdziałanie wszystkich tych urządzeń, m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie parametrów pracy sieci. Stacja opracowana została wspólnie przez ENERGA-OPERATOR SA oraz Instytut Energetyki, w ramach innego projektu wspartego przez Komisję Europejską – EUniversal (Program Horyzont 2020). Sopot, jest czwartym miejscem po Mławie, gminie Linia oraz Czajkowie, w którym funkcjonuje tego typu obiekt.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/818377/energetyczna-wspolnota-w-sopocie-z-nowa-stacja-transformatorowa