13 lipca 2023

PGE Dystrybucja skabluje blisko 300 km linii energetycznych w Oddziale Łódź

PGE Dystrybucja kompleksowo realizuje program kablowania sieci średniego napięcia. Na terenie działania Oddziału Łódź w 2023 roku planowane jest skablowanie blisko 300 km linii energetycznych. Działanie to ma na celu  zapewnienie klientom jak najlepszych parametrów jakościowych energii oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia uszkodzeń, mogących powodować awarie masowe.

Program kablowania sieci średniego napięcia (SN), jest realizowany we wszystkich oddziałach spółki PGE Dystrybucja. Ma on na celu zmianę struktury sieci energetycznej poprzez zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do min. 30 procent w odniesieniu do łącznej długości sieci SN należącej do PGE Dystrybucja do 2026 roku.

Jak podaje spółka kablowanie sieci SN to projekt o charakterze strategicznym i jedno z najważniejszych zadań, jakie przed sobą stawia. Jego realizacja zdecydowanie zmniejszy awaryjność sieci elektroenergetycznej, gdyż linie kablowe, w porównaniu do sieci napowietrznej, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych, a to właśnie gwałtowne wichury, marznący deszcz czy intensywne opady śniegu bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Realizowany Program Kablowania zwiększa niezawodność i pewność pracy sieci, zapewniając tym samym ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców, niezależnie od warunków pogodowych.

W północnej części łódzkiego oddziału, na terenie Rejonu Energetycznego Łowicz, zakończyły się cztery duże zadania w zakresie skablowania linii energetycznych. Modernizacje sieci SN realizowane były na terenie pięciu gmin: Łowicz, Koluszki, Domaniewice, Łyszkowice i Dmosin. Zadania obejmowały: budowę sieci kablowej SN Łowicz 2 – Skierniewice – Zielkowice, Czajki, budowę sieci kablowej SN Koluszki – Gałków (etap 1 w kierunku  Przanowice – Borowo), budowę sieci kablowej SN Głowno – Wierzbówka (etap 2 odgałęzienie Nowostawy), połączenie linią kablową linii napowietrznych SN Łowicz 2 – Jamno i Łowicz 2 – Wygoda wraz z wymianą istniejących stacji transformatorowych. Nakłady poniesione na te inwestycje wynoszą 11 mln zł.

Łączna długość wybudowanych linii kablowych SN wynosi 14 km. Ponadto zainstalowanych zostało 13 nowych złączy kablowych SN oraz wymienionych 10 stacji transformatorowych SN/nN.

Ponadto, w ostatnich tygodniach na terenie RE Łowicz, w powiecie sochaczewskim, metodą płużenia skablowano odcinek linii średniego napięcia Łowicz - Bielawy - Las Stanisławów o długości ok. 3 km. Tę technologię wykorzystano również do poprowadzenia linii kablowej na terenach wsi Dębówka w gminie Teresin. Specjalistyczny zestaw maszyn płużących ułożył pod powierzchnią ziemi odcinek o długości ok. 3,5 km.

Według założeń Programu kablowania sieci SN PGE Dystrybucja wybuduje łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych średniego napięcia do 2026 roku, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych. Część z nich powstanie dzięki wykorzystaniu technologii płużenia, która pozwala skrócić czas budowy linii. W sprzyjającym terenie maszyna w ciągu jednego dnia roboczego jest w stanie ułożyć nawet 5 km trasy linii kablowej SN – to zdecydowanie szybciej niż w przypadku wszelkich innych metod układania kabli. Mniejsze są również koszty realizacji inwestycji w porównaniu do tradycyjnych wykopów czy prac ziemnych.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-skabluje-blisko-300-km-linii-energetycznych-w-oddziale-lodz