27 czerwca 2023

Więcej mocy w warszawskim oddziale PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa zakończył modernizację stacji 110/15 kV Ożarów Mazowiecki. W Rejonie Energetycznym Ostrołęka rozpoczęła się budowa nowego GPZ Krasnosielc. Obie inwestycje znacząco zwiększą możliwość zasilania odbiorców oraz pewność dostaw energii elektrycznej.

Modernizacja stacji 110/15 kV Ożarów Mazowiecki, której budżet przekroczył 10 mln zł, została ukończona w maju br. Unikalną stroną przedsięwzięcia było wybudowanie „stacji w stacji”, polegające na tym, że - w odróżnieniu od stosowanego modelu budowy urządzeń na wolnej działce - w Ożarowie zdecydowano o dobudowaniu kolejnych urządzeń elektroenergetycznych na wolnej przestrzeni w już istniejącym obiekcie. Zakończona modernizacja była kolejnym etapem prac na tym terenie – wcześniej całkowitej przebudowie poddano rozdzielnię średniego napięcia (SN), unowocześniono telemechanikę i sterowanie, a także uporządkowano przebiegi linii wyprowadzających moce.

Tereny wokół Warszawy, które GPZ Ożarów Mazowiecki obsługuje, bardzo szybko się rozwijają, urbanizują. Wzrasta zapotrzebowanie na moce przyłączeniowe, a co za tym idzie, na dotrzymywanie parametrów dostarczanej energii elektrycznej. Inwestycja spółki pozwala sprostać potrzebom rynkowym.

Bliskość aglomeracji miejskiej oraz dogodny transport tworzą tu znakomite miejsce dla posadowienia baz logistycznych, magazynów, zakładów produkcyjnych i przetwórczych oraz przemysłu. Skalę zapotrzebowania na energię pokazuje sumaryczna ilość wskazań pożądanych wysokości mocy w złożonych dotychczas wnioskach przyłączeniowych – jest to niemal 30 MW. Zmodernizowana stacja będzie ważnym impulsem do rozwoju lokalnego przemysłu, usług oraz budownictwa mieszkaniowego, które szybko rozwija się na terenach okołowarszawskich. Wzrosną możliwości przyłączania nowych odbiorców, w tym także wytwórców „zielonej energii”.

Zakończenie inwestycji w Ożarowie zbiegło się z rozpoczęciem kolejnej - stacji 110/15 Krasnosielc w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. W ramach prowadzonych prac powstanie m.in. odcinek dwutorowej linii 110 kV, który doprowadzi zasilanie do stacji, nowoczesna rozdzielnia SN oraz ekologiczne stanowiska transformatorowe pozwalające na zamontowanie jednostek do 40 KVA.

Obiekt zostanie wyposażony w najnowszą telemechanikę, a także rozwiązania pozwalające na bieżąco monitorować pracę urządzeń i skalować ją w zależności od obciążeń. Koszt inwestycji to ponad 21 mln zł. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna zapewni znaczne wzmocnienie jakości pewności zasilania na lokalnym terenie, a także zwiększy możliwości przyłączeniowe dla odnawialnych źródeł energii.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/wiecej-mocy-w-warszawskim-oddziale-pge-dystrybucja