21 marca 2023

ENERGA-OPERATOR zwiększa moc dla Brzeskiej Strefy Gospodarczej

ENERGA-OPERATOR buduje nową, ważną stację elektroenergetyczną – główny punkt zasilania (GPZ) w miejscowości Machnacz, w gminie Brześć Kujawski. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie potencjału przyłączeniowego w regionie o 50 MW, umożliwiając tym samym dalszy dynamiczny rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Brześć Kujawski to gmina położona niemal w samym centrum Polski. Utworzona na jej terenie Brzeska Strefa Gospodarcza oferuje inwestorom szereg udogodnień, w tym m.in. ułatwienia w zakresie projektowania, dostęp do w pełni uzbrojonych nieruchomości, a także ulgi i zwolnienia podatkowe w ramach pomocy regionalnej oraz de minimis. Niewątpliwym atutem Brzeskiej Stefy Gospodarczej jest jej lokalizacja, tuż przy węźle autostrady A1.

W Strefie swoje centra logistyczne oraz zakłady produkcyjne utworzyły firmy będące liderami w swoich branżach: LPP (producent odzieży, Polska), RTE (producent rowerów – wyłączny dostawca do sieci Decathlon, Portugalia), Lear, Kongsberg Automotive (wyposażanie samochodowe, Norwegia), Anwis (producent rolet i żaluzji, Polska), Kleib (chemia budowlana, Polska), DetalMet (wyposażenie sanitarne, Polska), Raben (logistyka), H&S Steel (konstrukcje stalowe), TeleMax, Toolmet czy KFMR Krukowiak (producent maszyn rolniczych, Polska).

Obecnie w Brzeskiej Strefie Gospodarczej zatrudnienie znalazło około 2 500 osób. Co ważne inwestycjami na jej terenie zainteresowane są kolejne przedsiębiorstwa, a część z już tu działających ma w planach znaczną rozbudowę swoich zakładów.

Główny Punkt Zasilania w Machnaczu budowany jest wedle najnowszych standardów technicznych stosowanych przez ENERGA-OPERATOR. Wyposażony zostanie m.in. w rozwiązania umożliwiające zdalny nadzór, a także sterowanie jego pracą przez dyspozytorów ENERGA-OPERATOR, którzy odpowiadają za zarządzanie siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia. Obiekt wykonany zostanie w układzie umożliwiającym jego dwustronne zasilanie, co znacznie zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej. Sercem stacji będą dwa transformatory, każdy o mocy 25 MVA. W ramach zadań związanych z budową nowego GPZ-tu powstanie lub przebudowanych zostanie także blisko dziewięć kilometrów linii wysokiego napięcia. Utworzenie nowych powiązań sieci elektroenergetycznej pozwoli m.in. na znaczne zwiększenie niezawodności dostaw energii. 

Działania związane z budową GPZ Machnacz prowadzone są już od ponad pół roku i obecnie weszły w kulminacyjną fazę. Na ukończeniu jest budynek technologiczny GPZ oraz budowa rozdzielni wysokiego napięcia. Trwają intensywne prace związane z wewnętrzną instalacją elektryczną obiektu. Wykonano już montaż systemu ochrony technicznej stacji, a także zabudowę rozdzielni średniego napięcia.

Budowa GPZ w Machnaczu oznacza nie tylko powstanie samego obiektu, ale też szereg inwestycji dot. sieci elektroenergetycznej w regionie. Równolegle toczą się prace na GPZ Włocławek Azoty, który jest dostosowywany w celu powiązania jego działania z GPZ Machnacz. Ukończono już fundamenty pod nowe pole wysokiego napięcia na tym obiekcie.

W ramach szerokiego zakresu działań odnoszących się do budowy GPZ Machnacz prowadzona jest także m.in. przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Włocławek Azoty – Włocławek Wschód. Linia jednotorowa zmieniana jest na linię dwutorową, poprzez podwieszenie drugiego toru w kierunku GPZ Machnacz. W przypadku realizacji tego zadania wykonano około 80 procent planowanego zakresu prac.

Wkrótce rozpoczną się także roboty budowlane związane z wykonaniem ponad 3,5 kilometrowego odcinka nowej linii wysokiego napięcia relacji Włocławek Azoty – Machnacz, która swoje bezpośrednie zakończenie znajdzie na bramkach GPZ Machnacz.

Wszystkie prowadzone prace przebiegają obecnie zgodnie z założonym harmonogramem. Ukończenie GPZ Machnacz, a tym samym udostępnienie nowych zasobów mocy przedsiębiorstwom oraz instytucjom z Brzeskiej Strefy Gospodarczej, planowane jest na połowę tego roku.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/797180/energa-operator-zwieksza-moc-dla-brzeskiej-strefy-gospodarczej