16 marca 2023

Nowy prezes Zarządu Enei Operator

13 marca 2023 roku stanowisko prezesa Zarządu Enei Operator objął Marcin Gawroński.

Marcin Gawroński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe MBA - International Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Karierę zawodową zaczynał w Iveco Poland. Pracował między innymi w Operator ARP, Instytucie Lotnictwa i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił również funkcję prezesa Zarządu w spółkach Euromedicus i LOTOS Serwis. W ostatnim czasie zatrudniony był w spółce z Grupy PGNiG S.A. tj. Exalo Drilling S.A. na stanowisku prezesa Zarządu. Uczestniczył w programie TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Zarząd Enei Operator funkcjonuje w następującym składzie:

Marcin Gawroński - Prezes Zarządu,
Marek Rusakiewicz - Wiceprezes ds. Operacyjnych,
Jacek Górski - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej,
Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych.

https://www.operator.enea.pl/ospolce/aktualnosci/szczegoly/06-nowy-prezes-zarzadu-enei-operator