3 sierpnia 2022

ENERGA-OPERATOR zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim

ENERGA-OPERATOR przebuduje Główny Punkt Zasilania Działdowo (GPZ Działdowo). Wszystko po to, aby zwiększyć potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii. Projekt o wartości 9,7 miliona złotych, zrealizowany zostanie z wykorzystaniem dofinansowania UE.

Przebudowa GPZ Działdowo, to kolejna realizowana przez ENERGA-OPERATOR inwestycja z wykorzystaniem środków UE, której celem jest zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. W ciągu ostatnich lat spółka pozyskała już łącznie ponad 228 milionów złotych. Środki te pozwoliły m.in. na przebudowę dziesięciu głównych punktów zasilania, a także realizację siedmiu projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć. Dzięki nim spółka wdraża przede wszystkim rozwiązania z zakresu sieci inteligentnych, na całym obszarze działania.

GPZ Działdowo to istotna dla działania systemu elektroenergetycznego stacja, zmieniająca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Dzięki niej, z prądu korzystać może ponad 56 tysięcy mieszkańców oraz 4 tysiące przedsiębiorstw, z samego miasta Działdowo, a także terenów gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo. Przebudowa obiektu zwiększy szacowany potencjał przyłączeniowy dla OZE o ponad 14 MW, poprawi też bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców oraz wpłynie na redukcję strat związanych z jej przesyłem.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę obecnie pracujących transformatorów mocy 25 MVA na urządzenia o mocy 40 MVA, a także przebudowę napowietrznych mostów łączących stanowiska transformatorów z rozdzielnią średniego napięcia na mosty kablowe.

Projekt: „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” uzyskał dofinasowanie w kwocie 4,1 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Ukończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/758962/energa-operator-zwieksza-potencjal-dla-oze-w-woj-warminsko-mazurskim