26 listopada 2021

Nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Celem programu jest rozwój infrastruktury (rozbudowa lub modernizacja) elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej skutkującej m.in. zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie 13.12.2021 r. – 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, a wnioski będą oceniane na bieżąco.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 mld zł, w tym w ramach I naboru budżet wynosi 100 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” są operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/rozwoj-infrastruktury-elektroenergetycznej-na-potrzeby-rozwoju-stacji-ladowania-pojazdow-elektrycznych