23 września 2021

Energa-Operator zamontuje kolejne liczniki zdalnego odczytu

Energa-Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Spółka jest polskim liderem pod względem liczby zamontowanych tego typu urządzeń. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa-Operator sieci energetycznej. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku lat. Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tysięcy  liczników i 25 tysięcy modemów komunikacji zastępczej.

Nowe liczniki, które wkrótce trafią do klientów Energa-Operator to liczniki dwukierunkowe, przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE.

Posiadają one szereg funkcjonalności. Przesyłają dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również, w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej, przy wykorzystaniu sieci GSM.   Urządzenia same potrafią określić najlepszy sposób przekazywania informacji na dany moment oraz dokonać przełączenia fazy, na której ma być przesyłany sygnał z użyciem PLC, celem poprawy jego jakości. Zastosowanie dodatkowego modemu GSM pozwala na użytkowanie liczników w miejscach, w których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych za pomocą linii energetycznych.

Liczniki inteligentne umożliwiają dokonywanie pomiaru w czasie rzeczywistym, eliminując tym samym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych. Pozwalają m.in. na wykonywanie dokładnej analizy parametrów jakościowych przesyłanej energii, a także zdalną realizację niektórych usług, takich jak zmiana grupy taryfowej, w przypadku zmiany umowy przez odbiorcę. Powiadamiają również operatora o błędach technicznych, takich jak brak napięcia, bez konieczności interwencji ze strony odbiorcy. Ich zastosowanie umożliwi precyzyjne określenie klientów dotkniętych ewentualną awarią,  ułatwiając tym samym szybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Zdalne liczniki dają możliwość bieżącego monitorowania i lepszego zarządzania zużyciem energii. Za pomocą portalu https://mojlicznik.energa-operator.pl lub mobilnej aplikacji „Mój licznik”, odbiorcy z nich korzystający, mogą przeprowadzić szczegółową analizę poboru energii w wybranych okresach – dzień, miesiąc lub rok, a także przeprowadzić symulację kosztów dla poszczególnych grup taryfowych przy użyciu cen wybranego sprzedawcy.

W przyszłości zdalne liczniki pozwolą również na udział odbiorców i prosumentów,  w tworzącym się rynku usług związanych z elastycznością sieci. Energa-Operator zwiększając liczbę zdalnych układów pomiarowych, jednocześnie sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę, pozwalająca na przesyłanie, za pomocą linii energetycznych, zbieranych  przez nie danych.

Wszystkie dotychczas stosowane elementy systemu komunikacyjnego bazują na rozwiązaniach otwartych, które mogą być dostarczane lub modyfikowane przez wielu producentów. Takie podejście korzystnie przekłada się na ograniczanie kosztów wdrożenia i utrzymania infrastruktury.

Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/696033/energa-operator-zamontuje-kolejne-liczniki-zdalnego-odczytu-tym-razem-przybedzie-ich-blisko-pol-miliona