21 września 2021

innogy Stoen Operator zmienia nazwę

innogy Stoen Operator poinformował, że w efekcie integracji spółki z europejską Grupą E.ON  warszawski operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. Powstanie nowa identyfikacja wizualna spółki, a logotyp zyska dopisek: „powered by E.ON”. Integracja operatora nie pociąga za sobą konieczności dokonywania żadnych formalności przez  klientów – umowy, wysokość opłat i taryfy pozostają bez zmian.

Jesienią 2019 roku została sfinalizowana transakcja wymiany aktywów pomiędzy RWE, do której należała spółka innogy Stoen Operator, a firmą E.ON. W jej wyniku E.ON stał się właścicielem warszawskiego operatora oraz pozostałych spółek, działających na polskim rynku pod marką innogy.

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej oznacza finalizację dwuletniego procesu integracji z Grupą E.ON. Zachowano w nazwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecznej energetyki. Spółka dołączyła do jednej z największych grup energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do technologii i kapitału.

Działania informacyjne dotyczące zmiany marki w odniesieniu do klientów rozpoczęły się na początku września i potrwają trzy miesiące. Wraz ze zmianą  nazwy spółki zostanie wprowadzony nowy logotyp i szata graficzna materiałów dla klientów.  Logo uzupełnione będzie dopiskiem „powered by E.ON”.

Rebranding nie ma wpływu na dotychczasowe zapisy umów z klientami. Nie wpływa również w żaden sposób na rozliczenia, wysokość opłat i wybrane taryfy. Bez zmian pozostają numery konta i dane rozliczeniowe. Wszelkie formalności związane ze zmianą nazwy są realizowane przez innogy Stoen Operator. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

Adres biura obsługi klienta i kontakty telefoniczne pozostają bez zmian. Nowa strona internetowa i nowe adresy mailowe zostaną uruchomione w grudniu tego roku. Stare adresy mailowe będą działały równolegle przez rok. Konsultanci infolinii zostali specjalnie przeszkoleni w celu udzielania informacji nt. rebrandingu innogy Stoen Operator.

Stoen Operator nadal będzie angażować się w inwestycje na terenie Miasta St. Warszawy w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. W uzgodnieniu z przedstawicielami instytucji publicznych spółka realizować będzie także prace modernizacyjne i inwestycje związane z usprawnianiem pracy sieci, jej unowocześnianiem i obniżaniem śladu węglowego. Strategicznymi obszarami inwestycji pozostaną  automatyzacja sieci, inteligentne  opomiarowanie.

Integracja Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie na polskim rynku międzynarodowych doświadczeń i poprawę obsługi klientów.

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78   tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii.

Źródło: iSO