26 lipca 2021

Rozpoczęła się budowa Głównego Punktu Zasilającego Grójec 2

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie powiatu grójeckiego wymusza konieczność rozbudowy istniejącej sieci wysokiego i średniego napięcia. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna mając na względzie rozwój regionu i związany z tym przyrost obciążeń podjął decyzję o budowie GPZ 110/15 kV Grójec 2 (GPZ).

Istniejący GPZ Grójec, jak również linie napowietrzne średniego napięcia nie są w stanie zaspokoić aktualnego zapotrzebowania na energię dla zagłębia sadowniczego w powiecie grójeckim. Łączne obciążenie GPZ-ów Grójec, Warka i Mogielnica, które funkcjonują na tym obszarze w szczycie swojej pracy, przypadającym na miesiące wrzesień i październik, wynosi około 90 MVA. Z tego na sam GPZ Grójec przypada co najmniej połowa tego obciążenia.  Przyrost obciążeń rok do roku w tym okresie sięga przy ostrożnych szacunkach kilku procent rocznie. Zmiana układu pracy sieci średniego napięcia, polegająca na przełączeniu zasilania części  linii 15 kV zasilanych z GPZ Grójec na inne GPZ-y, łagodzi szczyt obciążeń GPZ Grójec, ale z drugiej strony radykalnie pogarsza poziomy napięć na przełączonych odcinkach linii średniego napięcia.

W czerwcu 2021 r. zrealizowano pierwszy etap prac, który polegał na  demontażu  jednego słupa kratowego linii wysokiego napięcia relacji  Grójec – Piaseczno. W jego miejsce wykonano zabudowę dwóch słupów  kablowych rurowych. Pomiędzy nowymi słupami ułożono tymczasową linę kablową wysokiego napięcia, która została uruchomiona na początku lipca br. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi dalsze prace w przy budowie GPZ Grójec 2, bez  konieczności wyłączeń na  linii wysokiego napięcia relacji Grójec – Piaseczno, która ma strategiczne znaczenie dla pewności zasilania GPZ-ów Grójec i Warka.

Zakończenie budowy GPZ Grójec 2 planowane jest w kwietniu 2022 r., a koszt tej inwestycji wyniesie ponad 19,5 miliona złotych netto.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/rozpoczela-sie-budowa-glownego-punktu-zasilajacego-grojec-2