18 czerwca 2021

Energa-Operator podpisała umowę na dofinansowanie projektu dwóch oddziałów

Energa-Operator poinformowała, że w dniu 17 czerwca 2021 roku Wiesław Jasiński, wiceprezes zarządu spółki oraz Krzysztof Okoński, dyrektor pionu finansów i regulacji spółki podpisali umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego”. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi  4,6 mln zł.

Projekt realizowany w dwóch oddziałach Energa-Operator, ma na celu przede wszystkim zwiększenie zdolności przyłączenia nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE na szacowanym poziomie 10,34 MW i obejmuje pięć zdań inwestycyjnych:

  • przebudowa napowietrznej LSN PKS z GPZ Działdowo na linię kablową;
  • przebudowa odgałęzienia napowietrznej LSN Rybno z GPZ Tuczki na linię kablową wraz z budową powiązania kablowego z LSN Dąbrówno z GPZ Tuczki;
  • przebudowa LSN Koszelewy z GPZ Lidzbark oraz LSN Koszelewy z GPZ Tuczki w miejscowości Turza Mała i Murawki;
  • przebudowa wyprowadzeń LSN Grunwaldzka i LSN Katarzyny z GPZ Działdowo wraz z przebudową stacji S6–01356 i S6–00687 w mieście Działdowo;
  • wymiana istniejącego kabla SN 15 kV Kętrzyn Farel nr 1608, relacji GPZ Kętrzyn do st. Kętrzyn Farel K-0575.

Łączna długość nowobudowanych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych SN lub nn wyniesie ponad 22 km.  Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest  na lipiec 2022 roku.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/675157/energa-operator-sa-podpisala-umowe-na-dofinansowanie-projektu-dwoch-oddzialow