16 czerwca 2021

#Poznań2030: Enea Operator rozwija inteligentne sieci w centrum Poznania

Enea Operator od kilku lat systematycznie rozwija koncepcję sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce. Tym razem innowacyjne inwestycje związane z instalacją automatyki w sieci, spółka zrealizowała w samym centrum Poznania. Specjalistyczny moduł FDIR, służący do automatycznego zarządzania siecią, działa już w najbardziej zurbanizowanej części stolicy Wielkopolski, obejmując swoim zasięgiem około 40 tys. odbiorców.

Moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) jest elementem automatyki sieci inteligentnych, to innowacyjna technologia pozwalająca na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) w sieci elektroenergetycznej. Pozwala na izolację uszkodzonych odcinków sieci. Stanowi wsparcie dla dyspozytorów Enei Operator i dzięki rekonfiguracji pracy sieci przywraca dostawy energii znaczącej części odbiorców objętych awarią w ciągu kilku minut. Skutecznie działająca automatyka FDIR w znaczny sposób poprawia także wskaźniki niezawodności dostaw energii.

Inwestycja dotyczy fragmentu sieci średniego napięcia, która zasilana jest z dziesięciu pól liniowych, czterech odrębnych stacji GPZ (Głównych Punktów Zasilania). Obszar centrum Poznania został wytypowany ze względu na dużą liczbę odbiorców zasilonych z tych linii elektroenergetycznych. Inteligentna sieć działa już na wybranych odcinkach sieci m.in. na Grunwaldzie, Jeżycach, Wildzie czy Starym Mieście. Największą korzyścią dla mieszkańców będzie ograniczenie obszarów objętych awarią oraz szybsza lokalizacja uszkodzeń przez służby techniczne, działające w terenie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu #Poznań2030. Uruchomienie modułu FDIR wymagało modernizacji niektórych fragmentów sieci.

Jak podała spółka, w ramach inwestycji zmodernizowano 28 stacji średniego napięcia na niskie (SN/nn) i wyposażono je w pełną telemechanikę oraz przeprowadzono prace modernizacyjne na trzech GPZ-ach: Krauthofera, Bema oraz Pogodno. Wykonano również niezbędne testy sprawności działania tego systemu.

Czas potrzebny na lokalizację i separację uszkodzonego odcinka oraz rekonfiguracji sieci z wykorzystaniem systemu FDIR jest znacznie krótszy, aniżeli wykonanie tych samych czynności nawet przez doświadczonych dyspozytorów i brygady pogotowia energetycznego. Ta innowacyjna technologia pozwala na automatyczne wykrywanie uszkodzeń oraz przywrócenie dostawy energii dużej części odbiorców w ciągu kilku minut.

Realizacja inwestycji w ramach programu #Poznań 2030 przyczyni się do minimalizacji przerw w dostawach energii; zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym szybsze przywracanie dostaw energii.

https://media.enea.pl/pr/674001/poznan2030-enea-operator-rozwija-inteligentne-sieci-w-centrum-poznania