26 maja 2021

Nowe zasady udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych elektroenergetycznych zaczynają stosować nowe warunki zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych, wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE decyzjami z 12 lutego br., wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA oraz Tauron Dystrybucja SA.

Termin wdrożenia nowych zasad u każdego OSD wynika z momentu doręczenia decyzji. W przypadku czterech OSD decyzje zaczęły obowiązywać od 23 maja br., natomiast dla ENERGA – OPERATOR SA termin ten upłynie z dniem 6 czerwca br.

Operatorzy, przygotowując się do stosowania wspomnianych decyzji, opracowali wzór umowy ramowej wraz z załącznikami, odzwierciedlającej warunki dostępu określone w decyzjach, a także przeprowadzili konsultacje tych dokumentów z Prezesem UKE. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania: