14 maja 2021

PGE Dystrybucja wspiera bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Podkarpacia

PGE Dystrybucja i 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (3 PBOT) podpisały list intencyjny o współpracy. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów. Wzajemna współpraca będzie obejmować wsparcie służb energetycznych przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w przypadku awarii masowych, ale też wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej. W kwietniu br. spółka podpisała podobny list intencyjny z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

13 maja br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucją i 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej(3PBOT). W wydarzeniu uczestniczyli Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Jarosław Kwasek - prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz płk Dariusz Słota - dowódca 3PBOT.

Zadaniem 3PBOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa podkarpackiego. PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do odbiorców z terenu Podkarpacia. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Jak podaje spółka, wypracowanie form współpracy, wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych spółki z pododdziałami 3PBOT przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań w zakresie obronności. 

Wzajemna współpraca ma dotyczyć przede wszystkim wsparcia służb energetycznych przez brygadę WOT w sytuacjach usuwania masowych awarii sieciowych. PGE Dystrybucja ma już doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu Brygady w postaci kontenerowej elektrowni polowej, która może być użyta do przywrócenia zasilania w wyłączonych obszarach.

Duże możliwości PGE Dystrybucja widzi w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Dotyczy to przede wszystkim współdziałania przy usuwaniu skutków masowych awarii. Wykorzystując potencjał Brygady, spółka jest w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca. Trzeba pamiętać, że znaczna część sieci spółki w woj. podkarpackim przebiega w trudno dostępnym terenach górzystych.

Rozpoczęcie współpracy z 3PBOT to kolejny krok w realizacji przedsięwzięcia, które PGE Dystrybucja chce kontynuować na całym obszarze działania spółki. Obecnie na tym terenie swoje zadania realizuje aż 9 brygad obrony terytorialnej.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-wspiera-bezpieczenstwo-energetyczne-mieszkancow-podkarpacia